Gizlilik Politikası

Gizliliğiniz

Snuza International Pty Ltd, kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve paylaşılması ile ilgili müşterilerimizin endişelerini anlıyor ve paylaşıyor.Kişisel bilgilerinizi güvenli ve dikkatli bir şekilde ele alacağımız konusunda sizi temin ederiz. Bilgilerinizi korumak bizim görevimiz; bu konuyla ilgili olarak geçerli yasalara uyacağımız ve personelimizin yükümlülüklerinin farkında olmalarını sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bu gizlilik politikası, internet sitelerimiz olan www.snuza.com, connect.snuza.com, ve mobil uygulama (topluca "Hizmetler") aracılığıyla toplanan ve Hizmetler aracılığyla gönderilen mesajları kapsamaktadır. Çevrimdışı veya üçüncü şahıslar tarafından toplanan bilgiler için geçerli değildir.

Herhangi bir hizmeti yükleyerek, bunlara kayıt yaptırarak veya başka bir şekilde erişerek, bu gizlilik politikasını kabul etmiş olur ve kişisel verilerinizin bu gizlilik politikasına uygun olarak toplanması, kullanılması ve işlenmesine izin vermiş olursunuz. Bu gizlilik politikasını kabul etmiyorsanız, lütfen herhangi bir hizmeti ziyaret etmeyin, kurmayın, kullanmayın, kaydolmayın veya başka herhangi bir şekilde erişmeyiniz.

Hangi Kişisel Bilgileri Topluyoruz

Faaliyetlerinizin doğasına bağlı olarak sizin hakkınızda kişisel bilgiler alırız. Elde edilen bu bilgiler, genellikle müşteriler bilgilerini kaydettiklerinde, sipariş verdiklerinde veya geri bildirimde bulundukları zaman alınır. Genel olarak, elde edilen şahsi bilgiler müşteri ismi, adresi, teslimat adresi, telefon numarası ve e-posta adresini içerir. Snuza International PTY Ltd hassas bilgileri, yanlızca bu bilgiler herhangi bir aktivite veya fonksiyon için toplanması gerekli olduğu takdirde, onayınız dahilinde veya bu metinde izin verildiği gibi dürüst ve yanıltıcı olmayan bir şekilde toplar. "Kişisel bilgiler", doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabileceğiniz bilgilerdir, ör. adınız, e-posta adresiniz ve teslimat adresiniz.

Neden Kişisel Bilgileri Topluyoruz

Alışverişi tamamlamak amacıyla, ürünlerin veya hizmetlerin teslim edilmesinde ve müşterilerimizin gereksinimlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için Hizmetlerin yönetilmesinde kullanmak üzere bilgi toplarız. Bu bilgiler, hizmetimizi kişiselleştirmemizi ve iyileştirmemizi sağlar. Bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlamak için makul önlemler almadan kişisel bilgileriniz kullanılmayacaktır. Bunun yanı sıra, kullanıcıların kişisel bilgileri çevirimiçi portalımıza kayıt yaptıkları zaman, Hizmetlerin kullanımı sırasında doğrulama amacıyla alınmaktadır. 

Kişisel Verileri Nasıl Topluyoruz

Herhangi bir müşteri sipariş verdiği ve/veya bilgilerini kaydettikleri zaman bu bilgileri gelecekte kullanılmak üzere saklarız. Bu bilgiler, müşteriler bizimle tekrar irtibata geçtiklerinde, müşteri bilgilerini tekrar girmek zorunda kalmadığımız için zaman kazanmamızı sağlar. Bazı durumlarda müşterilerin kişisel bilgilerini dış kaynaklardan elde edilen bilgilere ekleriz. Bunu yapmamızın sebebi ise, elde ettiğimiz bilgilerin doğrulanması ve hizmetimizi kişiselleştirerek iyileştirmektir. 

Kişisel Bilgilerin Açıklanması

Snuza International Pty Ltd kişisel bilgilerinizi onaylanmış amaçlar doğrultusunda ve onaylanmış amaçlarla ilişkili çeşitli şekillerde kullanabilir ve ifşa edebilir. Buna şunlar dahildir:

  1. Snuza International Pty Ltd, kişisel bilgilerinizi, sizden izin almak suretiyle, bağlı veya bağımsız üçüncü şahıslarla paylaşabilir. 

  2. Snuza International Pty Ltd, kişisel verilerinizi şirket dahilindeki birimlerle paylaşabilir. Bilginin şirkete bağlı birimleriyle paylaşılması durumunda, bu bilgiler, esas toplanma gerekçesine sadık kalmak suretiyle kullanılacaktır. 

  3. Snuza International Pty Ltd, faturalama, müşteri ilişkileri yönetimi ve sipariş gönderimi gibi ve ancak bunlarla sınırlı olmayan amaçlar doğrultusunda, işlevlerin dış kaynak kullanımını sağlamak için kişisel bilgileri bağımsız üçüncü taraflarla paylaşabilir. Bu paylaşım, makul beklentileriniz dahilinde yapılacaktır.

  4. Snuza International Pty Ltd, Gizlilik Politikası uyarınca üçüncü şahıslarla yaptığı sözleşmelerde, bu kurumların Güney Afrika Gizlilik Yasası uyarınca Kullanım ve Paylaşım yasalarına ve diğer yasalara uymalarını güvence altına almak amacıyla gerekli girişimlerde bulunacaktır. 

  5. Snuza International Pty Ltd, kişisel bilgileri, izin verildiği veya yasaların gerektirdiği durumlarda, kolluk güçleri, devlet kurumları, mahkemeler veya harici danışmanlarla paylaşabilir.

  6. Snuza International Pty Ltd, bir kişinin hayatı veya toplum güvenliğinin tehdit altında bulunduğu durumlarda kişisel bilgileri paylaşabilir. 

  7. Yapılan paylaşım ana amaca dayanmıyorsa, ikincil bir amaca yöneliktir. İzin alınmadığı sürece, 1.1' den 1.6' ya kadar olan maddelerde belirtilen hallerin dışında Snuza International Pty Ltd kişisel bilgilerinizi paylaşmayacaktır.

  8. Snuza International Ptd Ltd, genel olarak müşterilerinin listesini ticari bazda üçüncü kişilere satmaz veya paylaşmaz, ancak, paylaştığımız durumlarda, bu paylaşım sadece bireylerin onayının alınmasını müteakiben yapılmıştır. Bu durumda, Snuza International Pty Ltd bu listesinin üçüncü taraflar tarafından kullanımının, liste içeriğindeki kapsamı aşmayacağını temin etmek amacıyla gerekli adımları atacaktır.

Kişisel Bilgiye Erişim

nuza International Pty Ltd, kişisel bilgilere erişimi kısıtlamak için gerekli adımları atacaktır. Snuza International Pty Ltd, ilgili bireyin kişisel bilgi kayıtlarına erişimine, bu talebin Güney Afrika Gizlilik Yasaları veya diğer yasalar kapsamında olması durumunda izin verir. Snuza International Pty Ltd kişisel bilgileri ilgili şahsın talebi üzerine mümkün olan en kısa sürede ve Güney Afrika Gizlilik Yasası'na veya ilgili diğer kanunlara uygun olarak düzeltilecektir. Bireyler kendi kişisel bilgilerini düzeltmek istemeleri halinde, Snuza Intenational Pty Ltd web sitesinde oturum açtıklarında görecekleri "Your Details" bağlantısından veya Snuza International Pty Ltd ile aşağıda verilen irtibat bilgilerinden direkt olarak temasa geçerek düzeltebilirler. Snuza International Pty Ltd bu erişim talebinin karmaşık veya kaynak-yoğun olması halinde bu işlem için ücret talebinde bulunabilir. 

Kişisel olmayan veri çerezleri ve diğer teknolojiler

Bu gizlilik politikasının amaçları doğrultusunda, "kişisel olmayan veriler", sizi doğrudan tanımlamayan, size özel olmayan, sizinle veya kamuya açık bilgiler ile bağlantılı olamayacak bilgileri ifade eder. Buna ek olarak, kişisel olmayan veriler, Snuza International Pty Ltd tarafından Uygulamanın kullanımına yönelik kişilerin tanımlanabileceği verilerin içinden çıkartılmış olarak topladığı "kümelenmiş" ve "kişisel olmayan" bilgiler anlamına gelir.

Snuza International Pty Ltd'nin doğrudan sizi tanımamasını sağlamayan kişisel olmayan verileri otomatik olarak toplamak ve kullanmak için araçlar veya üçüncü parti analitik yazılımlar kullanabilir.Snuza International Pty Ltd'nin toplayabileceği ve kullanabileceği kişisel olmayan veri türleri arasında bunlarla sınırlı olmamak üzere şunlar sayılabilir: (i) tarayıcı veya cihaz özellikleri, ayrıca, ancak IP adresiyle sınırlı kalmamak üzere, tarayıcı tipleri, mobil ağ bilgileri, ve benzersiz cihaz tanımlayıcısı veya diğer cihaz tanımlayıcısı ("UDID"); (ii) cihaz yazılım platformu ve aygıt yazılımı; (iii) mobil telefon taşıyıcısı; (iv) konum, alan kodu veya zip kodu gibi coğrafi veriler; (v) Snuza cihazının bağlantılı olduğu Hizmetlerle ilgili titreşim, hareket, hızlanma ve ısı verileri; (vi) cihazınızda depolanan diğer dosyalarla ilgili olan bilgi ve metadatalar; (vii) Snuza International Pty Ltd tarafından, Uyguluama ve Hizmetlerin iyileştirilmesi bakımından gerekli kişisel olmayan diğer bilgiler.Buna ek olarak, Snuza International Pty Ltd genellikle bir tarayıcı çerezi ile ilişkili olan arama sorguları ve görüntülenen sayfalar hakkında anonim bilgi toplar (çerezler hakkında daha fazla bilgi için aşağıya bakın). Bu bilgileri toplamamızı istemiyorsanız Uygulamayı indirmeyin veya kullanmayın veya cihazınızdan silin.

Snuza International Pty Ltd, kullandığınız tarayıcı tipi, işletim sistemi, IP adresi, internet sitesine giriş sayınıza ilişkin toplam veriyle, sayfa ziyaret sayısına ilişkin toplam veriler de dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, kişsel olarak tanımlama özelliği olmayan bilgileri, çerezler gibi, otomatik veri toplama teknolojilerini kullanarak toplayabilir, ancak bunu yaparken bu bilgileri isim veya e-posta adresi gibi sizi şahsi olarak tanımlayabilecek verilerle ilişkilendirmez. Hizmet kullanıcıları hakkında, kısıtlama olmaksızın, kişisel olarak tanımlanmayan toplu bilgileri paylaşabiliriz.

Snuza International Pty Ltd, birçok internet sitesinde standart bir uygulama olan çerezleri ve diğer teknolojileri, internet sitemizin hangi bileşenlerinin en popüler olduğunu ve çevirim için reklamın ürün ve hizmetlerimize müşteri getirdiğinden emin olmaya yardımcı olması amacıyla kullanır. Çerezler aynı zamanda, trafik düzenlerini ve en önemli olarak, bizimle olan etkileşim deneyiminizin iyi olup olmadığını öğrenebilmemiz için kullanılmaktadır. Snuza International Pty Ltd, toplanan bu bilgileri işbu Gizlilik Politikası'nın ötesinde herhangi bir amaç için  kullanmadığını beyan eder. 

Snuza International Pty Ltd kişisel olarak tanımlanabilecek verileri zaman içerisinde ve üçüncü şahıs web siteleri aracılığıyla toplamaz ve üçüncü şahısların davranışsal reklam amacıyla pasif olarak Hizmetler üzerinden veri toplamasına izin vermez.

Çerezleri de içine alan birçok takipsel araçları tarayıcınız üzerinden kontrol edebilirsiniz. Özellikle, tarayıcınız üzerinde bulunan uygun ayarları etkinleştirerek tarayıcı çerezlerini reddedebilirsiniz. Ancak, bu ayarları seçtiğiniz takdirde web sitemizin bazı bölümlerine giriş yapamayabilirziniz. Yazılım ayarlarınızı çerezleri reddetmek üzere yapılandırmadığınız takdirde, sistemimiz web sitemize giriş yaptığınızda çerez yayınlayacaktır.

Buna ek olarak, bazı internet tarayıcılarının, çevirimiçi aktivitelerinizin takip edilmemesini sağlayan "do not track" özelliği bulunmaktadır. Bu özellik henüz evrensel hale gelmediği için sistemimiz bu tür sinyallere yanıt vermeye ayarlı değildir.

Güvenlik

Kişisel bilgilerinizin güvenli bir şekilde depolanması için gerekli adımları atacağız. Bu tür güvenlik önlemleri, fiziksel güvenlik, yönetimsel güvenlik, ve teknik güvenlik öğelerini içermektedir. Şirketimizde sadece belirli çalışanlarımızın, sıkı kontrol ve prosedürler altında bu bilgilere erişim izni bulunmaktadır. Ancak, bu güvenlik önlemleri tüm kayıp, kötüye kullanma veya Hizmetlerde bulunan bilgilerin tahrifini engelleyemeyebilir. Snuza International Pty Ltd bu türde güvenlik zaafiyetlerine bağlı olarak oluşabilecek zarar veya yükümlülüklerden sorumlu değildir. Hizmetleri kullanarak, eposta ve diğer elektronik iletişimler de dahil olmak üzere veri ve iletişimlere, yetkilendirilmemiş üçüncü şahısların erişim sağlayabileceği riskini kabul etmiş olursunuz. Yukarıda belirtilenler, mevcut yasa kapsamında kısıtlanamayacak veya hariç tutulamayacak sorumlulukları değiştirmez.

Şahsi hesap bilgileriniz iletim esnasında güvende midir?

Snuza International Pty Ltd, iletimi sırasında kişisel bilgilerinizi korumaya gayret eder. Bu sayfadan sağlanan müşteri hesap bilgileri Snuza International Pty Ltd'nin güvenlik duvarı arkasında güvenli bir sunucuda tutulur. Tüm kredi kartı detayları ve kişisel bilgiler 128 Bit Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesiyle iletilir.

Şahsi Hesap Bilgileriniz Güvenli Bir Şekilde Sakalanıyor mu?

Snuza International Pty Ltd kişisel bilgilerin güvenliğini kayıp veya yetkisiz erişim, tahrip, kullanım, modifikasyon veya verinin paylaşımı gibi risklerden uzak tutmak için gerekli adımları atacaktır. Snuza International Pty Ltd bilgilerinize sadece yetkilendirilmiş personel tarafından erişimine izin verir. Kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar için veya yasalar uyarınca gerektiği süre boyunca saklayacağız. Gerekli süre sonunda kişisel bilgileriniz silinecektir. Muhasebesel olarak veya devam eden kontratlardan dolayı verinin saklanması gibi yasal saklama zorunluluğunun olduğu hallerde bilgilerinizi silemeyiz.

Diğer sayfalara olan bağlantılar

Üçüncü taraf bir web sitesine bağlanmak için bir bağlantı önerilirse,bu durum web sitemizin ziyaretçilerinin rahatlığı içindir. Hizmetler arasında bağlantı kurulan siteler, bizim kontrolümüz altında değildir ve bağlantılı herhangi bir sitenin veya hizmetin içeriği veya gizlilik uygulamaları hakkında sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bilgilerinizin nasıl işlendiğini görmek için bu üçüncü tarafların gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.

Tercihli Uygulamalar

İletişim bilgilerinizin Snuza International Pty Ltd tarafından ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla kullanılmasını istemiyorsanız, bize +(1) 855 878 6003 numaralı telefondan veya support@snuza.com e-posta adresinden ulaşarak bu uygulamayı tercih dışı bırakabilirsiniz.

Size promosyona yönelik bir e-posta gönderdiğimizde, bu postaya cevaben gelecekte gönderilecek promosyonel e-postalardan hariç tutulmak isteyebilirsiniz. Bu devre dışı bırakma işlemi, işlemlerinizle veya politikalarımızdaki güncellemelerle ilgili işlem e-postalarında geçerli olmaz.

Dürüstlük

Gizlilik veya gizlilik politikamız ile ilgili sorunuz veya şikayetiniz olduğu takdirde, bu konuların Müşteri Hizmetleri temsilcilerimize iletilmesini önermekteyiz. Müşteri Hizmetleri Temsilcilerine aşağıda veya internet sitesinde verilen  iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Snuza International Pty Ltd, gizlilik politikası ve Şartlar ve Koşullarını kendi web sitesinde açık bir şekilde bulunduracaktır.

Kaliforniya Gizlilik Haklarınız

Kaliforniya yasaları uyarınca, Snuza International Pty Ltd'nin irtibat kurduğu Kaliforniya'da ikamet eden kişiler, Snuza International Pty Ltd'nin doğrudan pazarlama amacına yönelik olarak üçüncü kişilerle paylaşmış olduğu bazı bilgileri ve paylaşılan üçüncü şahısların kimliklerini aynı takvim yılı içerisinde bir takım istisnalara tabi olmak suretiye talep edebilirler. Talebin yazılı olarak bildirilmesi halinde, Snuza International Pty Ltd bu  paylaşımları ücretsiz olarak devre dışı bırakabilir. 

Snuza International Pty Ltd, kişisel bilgileri doğrudan pazarlama amaçlarına yönelik olarak üçüncü şahıslarla paylaşmadığından, bu türde bir uygulamaya gerek olmaz; ancak Snuza International Pty Ltd'nin kişisel bilgilerinizi ürün ve hizmetleri geliştirmek için kullanmasını istemiyorsanız lütfen bu metinde yazılı ücretsiz devre dışı bırakma prosedürlerini takip ediniz.

Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA)

Hizmetlerimiz aracılığıyla, 13 yaşın altındaki çocuklar hakkında kişisel bilgilerinizi bilinçli olarak toplamıyor, saklamıyor veya kullanmıyoruz. 13 yaşın altında çocukların Hizmetlerimizi sorumlu velilerinin izinleri haricinde kullanmamalarını talep ediyoruz. Doğrulanabilir ebeveyn izni olmaksızın 13 yaşın altındaki bir çocuktan bilinçli olarak kişisel bilgi talep etmeyiz. 13 yaşın altında bir çocuktan velilerinin izni olmaksızın kişisel veri gönderildiği tarafımızca tespit edildiği takdirde bu veriller dosyalarımızdan silinecektir.

Web Sitesi Konumu

Hizmetlerimiz Snuza International Pty Ltd tarafından Güney Afrika'dan yönetilmektedir. Güney Afrika dışında başka bir yerde bulunuyorsanız, kişisel bilgiler de dahil olmak üzere topladığımız bilgilerin, yasalarla kısıtlanmadığı takdirde, Güney Afrika'ya aktarılacağını, işleneceğini, saklanacağını ve kanuni talepleri halinde yerel yönetimlerin veya kurumlarının kullanımına sunulabileceğini unutmayın. Hizmetleri kullanarak veya bize her nevi bilgiyi aktararak, yasaların izin verdiği maksimun ölçüde, bilgilerinizin Güney Afrika'ya transferi, işlenmesi ve saklanmasını kabul etmiş olursunuz.

Değişiklikler

Zaman zaman müşteri beklentileri ve yasal değişiklikler ışığında, gizlilik politikamız ve uygulamalarımız gözden geçirilerek gerekli görüldüğü takdirde güncellenecektir. Hizmetleri kullanmaya devam ederek gizlilik politikasını ve güncellemeleri kabul etmiş olursunuz. Politika değişiklikleri, yanlızca değişiklik tarihinden sonra toplanan veriler için geçerli olacaktır. Gizlilik politikasında herhangi bir değişiklik olması halinde, Snuza International Pty Ltd bu durumu kayıtlı kullanıcılara eposta ile bildirecektir.

Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz

Her türlü soru, endişe, şikayet, kişisel bilgilerinize giriş izni veya düzeltme, gizlilik politikamız uyarınca kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamak veya kişisel bilgiler hakkındaki uygulamalarımızla ilgili olarak Snuza International Pty Ltd ile şu adresten iletişime geçebilirsiniz:

Snuza International Pty Ltd

Unit 11, Roeland Square, Roeland Street

Cape Town, South Africa, 8001

Email: info@snuza.com

Tel: +27 (21) 461 8530