Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje

Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. rozumie a zdieľa obavy zákazníkov o tom, ako sú osobné údaje zhromažďované, používané a zdieľané. Chceme vás ubezpečiť, že prijmeme všetky primerané kroky na bezpečné a starostlivé spracovanie vašich osobných údajov. Zaviazali sme sa chrániť vaše informácie; to znamená, že okrem iného budeme dodržiavať požiadavky vlády Juhoafrickej republiky a zabezpečíme, aby si naši zamestnanci boli vedomí svojich povinností. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na informácie zozbierané prostredníctvom našich webových stránok, www.snuza.com, connect.snuza.com a našich mobilných aplikácií (ďalej spoločne "Služby") a elektronických správ odosielaných prostredníctvom Služieb. Nevzťahuje sa na informácie zhromaždené offline alebo tretími stranami.

Inštaláciou, používaním, registráciou alebo iným prístupom k akýmkoľvek službám súhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov a poskytnete výslovný a informovaný súhlas na zhromažďovanie, používanie a spracovanie osobných údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s týmito pravidlami ochrany osobných údajov, nenavštevujte, neinštalujte, nepoužívajte, neregistrujte alebo iným spôsobom nepristupujte k žiadnym službám

Aké osobné informácie zhromažďujeme

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú vo väčšine prípadov poskytované, keď sa zákazníci zaregistrujú vytvoria objednávku alebo poskytnú spätnú väzbu. Zozbierané informácie zvyčajne obsahujú meno zákazníka, adresu, adresu doručenia, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Spoločnosť Snuza International PTY Ltd. nebude zhromažďovať citlivé informácie bez vášho súhlasu, pokiaľ to nie je potrebné, aby sa takéto informácie zhromažďovali na určitú činnosť alebo funkciu, a tajné ani nečestné zhromažďovanie takýchto informácií nebude zhromažďovať."Osobné informácie" sú informácie, prostredníctvom ktorých môžete byť priamo alebo nepriamo identifikovaní, napr. vaše meno, vašu e-mailovú adresu a adresu doručenia.

Prečo zhromažďujeme informácie

Vyhradzujeme si právo zhromažďovať informácie z dôvodu dodania produktov alebo služieb na dokončenie ďalších transakcií a lepšie pochopiť požiadavky našich zákazníkov. Tieto informácie nám umožňujú prispôsobiť a zlepšiť naše služby. Navyše nebudeme využívať osobné údaje bez toho, aby sme podnikli primerané kroky na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti informácií.

Ako zhromažďujeme tieto informácie

Ak zákazník odošle objednávku a zaregistruje svoje údaje, uložíme tieto informácie pre budúce použitie. To ušetrí čas pri spätnej komunikácii s nimi, pretože nemusíte znova zadávať údaje o zákazníkoch. Niekedy môžeme doplniť osobné údaje zákazníkov z externých zdrojov. Vykonávame to najmä s cieľom overiť presnosť informácií, ktoré máme, a opäť prispôsobiť a zlepšiť naše služby.

Zverejňovanie osobných informácií

Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. môže používať a zverejňovať vaše osobné údaje na schválené účely a rôznymi spôsobmi súvisiacimi so schválenými účelmi. Zahŕňa to nasledovné:

  1. Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. môže zverejniť osobné informácie súvisiace alebo nesúvisiace s tretími stranami len v prípade, že bol poskytnutý súhlas.
  2. Snuza International Pty Ltd may disclose personal information between related body corporate’s. In circumstances where information is disclosed to related body corporate’s, they are bound by the original primary purpose for which the information was collected.
  3. Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. môže zverejniť osobné údaje tretím stranám, ktoré nesúvisia s tým, aby umožnila outsourcing funkcií na účely zahŕňajúce okrem iného fakturáciu, riadenie vzťahov so zákazníkmi a plnenie objednávok. Bude to vykonané, ak je takéto zverejnenie v rámci vašich rozumných očakávaní.
  4. Snuza International Pty Ltd will take reasonable steps to ensure that its contracts with third parties include requirements for third parties to comply with the Use and Disclosure requirements of the Privacy Act of South Africa or other applicable law, and in accordance with the Snuza International Pty Ltd Privacy Policy.
  5. Spoločnosť Snuza International Ltd. Môže zverejniť osobné informácie orgnánom činným v trestnom konaní, vládnym agentúram, súdom, alebo externým poradcom, v prípade, že sú zákonne vyžiadané.
  6. Snuza International Pty Ltd may disclose personal information to avoid an imminent threat to a person’s life or to public safety.
  7. If disclosure is not for a primary purpose, then it is for a related secondary purpose. If disclosure has not been obtained, then Snuza International Pty Ltd will not disclose your personal information, unless for the reasons documented at 1.1 to 1.6 above.
  8. Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. prijme primerané opatrenia, aby zabezpečila, že jej zmluvy s tretími stranami zahŕňajú požiadavky, aby tretie strany dodržiavali požiadavky na používanie a zverejňovanie podľa zákona o ochrane osobných údajov a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Snuza International Pty Ltd.

Prístup k osobným údajom

Snuza International Pty Ltd shall take reasonable steps to limit access to personal information. Snuza International Pty Ltd will allow access to personal information records by the relevant individual, should such requested access be in accordance with the Privacy Act of South Africa or other applicable law. Snuza International Pty Ltd will correct its personal information at the request of the individual concerned as soon as practicable, and in accordance with the Privacy Act of South Africa or other applicable law. Should an individual wish to correct their personal information, they should do so by selecting the ‘Your Details’ link when signed in to the Snuza International Pty Ltd website, or by contacting Snuza International Pty Ltd directly using the contact information provided below. Snuza International Pty Ltd may charge a fee for process of an access request if such a request is complex or resource intensive. 

Cookies a ďalšie technológie

Ochrana osobných údajov obsahuje obsahuje aj "neosobné údaje". Sú to informácie, ktoré vás priamo neindetifikujú, nie sú špecifické pre vás a nie sú s vami konkrétne prepojené a ani s informáciami, ktoré sú verejne dostupné. Neosobné údaje taktiež znamenajú "agregované" a "diferencované" informácie, čo sú údaje, ktoré spoločnosť Snuza Pty Ltd zhromažďuje o použití aplikácie, z ktorej boli odstránené všetky osobné údaje.

Spoločnosť Snuza International Pty Ltd môže používať nástroje alebo analytický softvér tretej strany na automatické zhromažďovanie a používanie určitých neosobných údajov, ktoré priamo neumožňujú spoločnosti Snuza International Pty Ltd vás identifikovať. Typy neosobných údajov, ktoré môže spoločnosť Snuza International Pty Ltd zhromažďovať a používať, zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: (i) vlastnosti prehliadača alebo zariadenia vrátane, ale bez obmedzenia na adresu IP, typy prehliadačov, informácie o mobilnej sieti a jedinečný identifikátor zariadenia alebo iný identifikátor zariadenia ("UDID"); (ii) softvérová platforma zariadenia a firmvér; (iii) nosič mobilného telefónu; iv) geografické údaje, ako je PSČ, kód oblasti a miesto; v) údaje o vibráciách, pohybe, zrýchlení a teplote z prístroja Snuza súvisiacich so službami; (vi) metadáta a ďalšie informácie súvisiace s inými súbormi uloženými vo vašom zariadení; (viii) ďalšie neosobné údaje, ktoré Snuza International Pty Ltd primerane požaduje na poskytnutie alebo rozšírenie Žiadateľa a Služieb. Okrem toho spoločnosť Snuza International Pty Ltd zhromažďuje anonymné informácie o vyhľadávaných vyhľadávacích stránkach a stránkach, ktoré sú zvyčajne spojené so súborom cookie prehliadača (nižšie nájdete viac informácií o súboroch cookie). Ak nechcete, aby sme zhromažďovali tieto informácie, nesťahujte ani nepoužívajte aplikáciu, alebo ju vymažte zo svojho zariadenia.

Spoločnosť Snuza International Pty Ltd môže používať automatické technológie zhromažďovania údajov, ako sú súbory cookie na zhromažďovanie údajov, ktoré nie sú osobne identifikovateľné, keď navštívite tieto služby, vrátane, ale bez obmedzenia, typu prehliadača, ktorý používate, typu používaného operačného systému, adresu, súhrnné údaje o počte návštev stránok a súhrnné údaje o navštívených stránkach, pričom však tieto informácie nepripojíme k vašim osobným informáciám, ako je vaše meno alebo e-mailová adresa, aby vás osobne identifikovali. Môžeme zverejniť agregované informácie, ktoré nie sú osobne identifikovateľné o používateľoch Služieb bez obmedzenia.

Ako je bežnou praxou na mnohých webových stránkach, spoločnosť Snuza International Pty Ltd využíva cookies a iné technológie, ktoré nám pomáhajú pri určovaní, ktoré komponenty našej webovej stránky sú najobľúbenejšie, a aby zabezpečili, že naša online reklama prináša zákazníkov k našim produktom a službám. Súbory cookie môžu byť tiež použité na štúdium modelov návštevnosti a čo je najdôležitejšie, aby ste zaistili, že vaše skúsenosti s komunikáciou s nami sú pohodlné. Spoločnosť Snuza International Pty Ltd odporúča, aby sa tieto informácie nevyužívali z akýchkoľvek iných dôvodov, ktoré presahujú rámec tejto Zásady ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Snuza International Pty Ltd nezhromažďuje informácie o osobnej identifikácii používateľov v priebehu času na webových stránkach tretích strán a tretím stranám nepovoľujeme, aby pasívne zhromažďovali informácie o službách na účely behaviorálnej reklamy.

V prehliadači môžete ovládať mnoho nástrojov na sledovanie, vrátane súborov cookie. Najmä môžete odmietnuť prijatie súborov cookie prehliadača aktiváciou príslušného nastavenia v prehliadači. Ak však vyberiete toto nastavenie, pravdepodobne nebudete mať prístup k určitým častiam našich webových stránok. Ak ste upravili nastavenie prehliadača tak, že odmietne súbory cookie, náš systém vydá cookies pri nasmerovaní vášho prehliadača na naše webové stránky.

Navyše, niektoré internetové prehliadače majú funkciu "nevykonávať sledovanie", ktorá umožňuje zobraziť webové stránky, ktoré nechcete, aby vaše online aktivity boli sledované. Tieto funkcie zatiaľ nie sú jednotné, takže momentálne nie sme pripravení reagovať na takéto signály.

Bezpečnosť

Urobíme primerané kroky na bezpečné ukladanie vašich osobných údajov. Takéto ochranné opatrenia zahŕňajú fyzickú bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť a technickú bezpečnosť. Iba konkrétni zamestnanci v našej spoločnosti majú prístup k informáciám našich zákazníkov, a to len za prísnych kontrol a postupov. Napriek tomu takéto bezpečnostné opatrenia nemusia zabrániť strate, zneužitiu alebo zmene informácií o službách a Snuza International Pty Ltd nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo záväzky súvisiace s takýmito poruchami bezpečnosti. Používaním služieb rozumiete, že existuje riziko, že dáta a komunikácie vrátane e-mailov a iných elektronických komunikácií môžu byť prístupné neoprávneným tretím stranám. Uvedené neovplyvňuje žiadnu zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo obmedziť podľa platných zákonov.

Sú osobné údaje o vašom osobnom účte zabezpečené pri prenose?

Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. sa snaží chrániť vaše osobné informácie počas prenosu. Informácie o zákazníckom účte poskytované prostredníctvom tejto stránky sa nachádzajú v bezpečnom prostredí servera za ochrannými stenami spoločnosti Snuza International Pty Ltd. Všetky podrobnosti o kreditných kartách a osobné údaje sa prenášajú prostredníctvom 128 bitovej Secure Sockets Layer (SSL).

Sú osobné údaje o vašom osobnom účte bezpečne uložené?

Spoločnosť Snuza International Pty Ltd podnikne primerané kroky na ochranu osobných údajov, ktoré má k dispozícii z takých rizík, ako je strata alebo neoprávnený prístup, zničenie, používanie, úprava alebo sprístupnenie údajov. Spoločnosť Snuza International Pty Ltd povoľuje prístup k vašim údajom iba autorizovanému personálu. Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým to bude nevyhnutné na vyššie uvedené účely alebo pokiaľ to bude vyžadované zákonom. Potom budú vaše osobné údaje vymazané. Vaše osobné údaje nemôžeme odstrániť, ak existujú právne požiadavky na ukladanie údajov, napríklad účtovné pravidlá alebo ak existujú iné právne dôvody na uchovávanie údajov, ako napríklad pretrvávajúci zmluvný vzťah.

Odkazy na iné stránky

Ak vám bude ponúknutý odkaz na pripojenie na webovú stránku tretej strany, je to pre pohodlie našich návštevníkov webových stránok. Stránky prepojené so službami a od nich, nie sú nevyhnutne pod kontrolou nás a nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah alebo postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov v súvislosti s takýmto prepojeným webom alebo službou. Odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov týchto tretích strán, aby ste zistili, ako sa s vašimi informáciami zaobchádza.

Postupy odhlásenia

Ak si neprajete, aby vaše kontaktné informácie používala spoločnosť Snuza International Pty Ltd na propagáciu produktov alebo služieb spoločnosti Snuza International Pty Ltd, môžete sa rozhodnúť pre odhlásenia a kontaktovať nás na + (1) 855 878 6003 alebo support@snuza.com.

Ak sme vám poslali propagačný e-mail, môžete nám poslať spätný e-mail s požiadavkou na vynechanie z budúcich distribúcií propagačných e-mailov. Toto zrušenie sa nevzťahuje na transakčné e-maily týkajúce sa transakcií alebo aktualizácií našich pravidiel.

Otvorenosť

Ak máte pochybnosti alebo sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo našich pravidiel ochrany osobných údajov, žiadame vás, aby ste sa obrátili na našich zástupcov v oblasti služieb zákazníkom. Zástupcov môžete kontaktovať využitím kontaktných údajov uvedených na webe. Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. bude mať na svojej webovej stránke uverejnené svoje Pravidlá a podmienky ochrany osobných údajov.

Vaše práva na ochranu osobných údajov v Kalifornii

Podľa zákona o Kalifornii má obyvateľ Kalifornii, s ktorým má Snuza International Pty Ltd uzavretý vzťah, právo požadovať určité informácie týkajúce sa akýchkoľvek osobných informácií, ktoré spoločnosť Snuza International Pty Ltd mohla zdieľať s tretími stranami na účely ich priameho marketingu a totožnosti týchto tretích strán v priebehu bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho roka s výhradou určitých výnimiek. V odpovedi na písomnú žiadosť môže spoločnosť Snuza International Pty Ltd poskytnúť bezplatný prostriedok na zrušenie takéhoto zdieľania.

Keďže spoločnosť Snuza International Pty Ltd neposkytuje vaše osobné údaje tretím stranám na účely ich priameho marketingu, nie je potrebné, aby sme tento postup stanovili. Avšak ak nechcete, aby spoločnosť Snuza International Pty Ltd použila vaše osobné údaje na propagáciu našich produktov alebo služieb, postupujte podľa postupov bezplatného odhlásenia v týchto pravidlách.

Zákon o ochrane online osobných údajov detí (COPPA)

Nebudeme vedome zhromažďovať, udržiavať alebo používať osobné informácie z našich služieb o deťoch mladších ako 13 rokov. Požadujeme, aby osoby mladšie ako 13 rokov nepoužívali naše služby bez dohľadu zodpovedného dospelého. Nikdy si vedome nevyžiadame osobné informácie od dieťaťa mladšieho ako 13 rokov bez overiteľného rodičovského súhlasu. Ak si uvedomíme, že dieťa mladšie ako 13 rokov nám zaslalo osobné informácie bez predchádzajúceho súhlasu rodičov, odstránime jeho osobné údaje z našich súborov.

Umiestnenie webových stránok

Služby sú prevádzkované spoločnosťou Snuza International Pty Ltd v Južnej Afrike. Ak sa nachádzate mimo Južnej Afriky, buďte si vedomí toho, že informácie, ktoré zhromažďujeme, vrátane osobných údajov, sa môžu preniesť, spracovať a uložiť v Južnej Afrike, s výnimkou prípadov, keď to zákon zakazuje, informácie môžu byť k dispozícii miestnej vláde alebo jej orgánom na základe zákonného príkazu. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi, použitím Služieb alebo poskytnutím akýchkoľvek informácií súhlasíte s prenosom, spracovaním a ukladaním vašich informácií v Južnej Afrike.

Zmeny

Z času na čas a v súlade s očakávaniami zákazníkov a legislatívnymi zmenami budú naše zásady a postupy ochrany osobných údajov revidované a podľa potreby aktualizované. Pokračovanie v používaní Služieb predstavuje váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov a akýchkoľvek aktualizácií. Zmeny pravidiel sa budú vzťahovať iba na informácie zhromaždené po dátume zmeny. Spoločnosť Snuza International Pty Ltd pošle e-mailom registrovaným používateľom upozornenie, keď dôjde k zmene pravidiel ochrany osobných údajov. Používatelia si môžu pozrieť najnovšie pravidlá ochrany osobných údajov: http://us.snuza.com/privacy-policy/

Ako nás kontaktovať

Akékoľvek otázky alebo obavy, sťažnosti, žiadosti o prístup alebo opravu vašich osobných údajov alebo žiadosti o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov týkajúcich sa našich pravidiel ochrany osobných údajov alebo našich postupov týkajúcich sa osobných informácií adresujte spoločnosti Snuza International Pty Ltd na adrese:

Snuza International Pty Ltd

Unit 11, Roeland Square, Roeland Street

Cape Town, South Africa, 8001

Email: info@snuza.com

Tel: +27 (21) 461 8530