Feragatname

Bu web sitesinin kullanımı tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

Kullanıcı, işbu şartlar ve koşulların yorumlanması ve bunlarla bağlantılı olarak veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir konu veya davada Güney Afrika yasalarının geçerli olacağını kabul eder.

Bu web sitesi sahibi, sunucusu ve idamesi Güney Afrika'dadır.

Bu web sitesinin kullanıcılarının, 2002 tarihli Elektronik Haberleşme ve Alışveriş Yasası'nda yer alan elektronik iletişim ve işlemlerle ilgili Güney Afrika yasalarını öğrenmeleri tavsiye edilir.

Bu web sitesi ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlar kesinlikle yasaktır:

Herhangi bir web sayfasına veya web sayfasının bir kısmına izinsiz giriş yapmak veya bununla ilgili teşebbüste bulunmak;

Bu web sitesine yetkilendirilmemiş veya zararlı kod veya içerik göndermek veya göndermeye teşebbüste bulunmak; ve/veya

Bu web sitesinin içeriğini veya bir kısmının yetkilendirilmemiş kişilerce değiştirmesi veya değiştirmeye teşebbüste bulunulması.

Bu web sitesine herhangi bir zararlı kod gönderen veye göndermeye teşebbüs eden, bir sayfaya veya sayfanın bir bölümüne yetkisiz girişe teşebbüs eden kişiler hakkında yasal işleme başvurularak tazminat talebinde bulunulacaktır.

Bu web sitesi içeriğinde bulunan ve üçüncü şahsa atfedilmeyen tüm bilgiler, görseller, kaynak kodları ve diğer orijinal materyallerin telif hakları web sitesi sahibine aittir veya lisanslıdır. Bu bağlamda, web sitesi sahibinin, ahlaki haklar da dahil olmak üzere tüm hakları saklıdır.

Bu web sitesini bağlantı vermak izne tabidir. Bu web sitesine bağlantı verme iznini herhangi bir zamanda ve sebeple geri alma hakkımız saklıdır.

Bu web sitesinde yer alan ve diğer web sitelerine veya kullanıcılarına yönelik  köprüler ve/veya reklamlar, bağlantı verilen sitenin içeriği, uygunluğu, doğruluğu veya güvenliği ile ilgili herhangi bir garanti veya onay verilemez. Bu web sitesi, bağlantılanan web sitelerini hiçbir şekilde kontrol etmez veya düzenlemez ve bağlantının veya bağlantılanan web sitesinin kullanılması veya kullanılamamasından doğabilecek dolaylı veya dolaysız tüm sorumlulukları reddeder.