Certifikáty

Snuza je hrdým členom Združenia výrobcov produktov pre mladistvých (JPMA), ktorá je neziskovým združením a zastupuje približne 250 výrobcov, ktorí vyrábajú 95% predpôrodných do predškolských produktov na americkom trhu.

V spoločnosti Snuza sme hrdí na to, že ponúkame vysokokvalitné detské monitory a nižšie sú uvedené všetky certifikáty, ktoré sme dosiahli, svedčiace o našej schopnosti, spoľahlivosti a prísnom dodržiavaní všetkých priemyselných noriem.

Vyhlásenie o zhode FCC, označenie FCC alebo značka FCC je certifikačná značka používaná na elektronických výrobkoch vyrobených alebo predávaných v Spojených štátoch. V tomto certifikáte sa uvádza, že elektromagnetické rušenie zo zariadenia je v medziach schválených Federálnou komisiou pre komunikáciu.

Označenie CE je vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES. Oficiálne je "CE" skratkou Conformité Européenne, čo označuje označenie Európska zhoda.

Značka CE0120 spĺňa smernicu 93/42/EHS o návrhu, výrobe a distribúcii zdravotníckych pomôcok v Európe.

Snuza International (Pty) Ltd je spoločnosť certifikovaná podľa ISO 13485.

Výrobky Snuza vyhovujú smernici o obmedzení nebezpečných látok 2002/95/EC, (RoHS1).