Snuza Pico Řešení potíží

Nabíjení

Ztratil jsem nabíjecí adaptér. Mohu použít adaptér ze svého telefonu?

Pokud má váš adaptér tyto specifikace: 5V, >200mA, pak jej můžete použít. Pokud ne, navštivte, prosím, příslušnou prodejnu a zakupte adaptér, který těmto požadavkům vyhoví.

Zlomil jsem kryt své nabíječky. Mohu stále monitor nabíjet?

Nabíječka vyžaduje, aby kryt byl zavřený, protože přitlačuje monitor Snuza Pico a tím umožňuje jeho nabíjení. Zkuste kryt znovu připevnit. Pokud to není možné, stále můžete nabíjet monitor Snuza Pico tak, že jej umístíte do nabíječky a lehce na monitor zatlačíte, čímž by se měl monitor začít nabíjet.

Když je monitor Snuza Pico zapojen do nabíjení, kontrolka napájení na nabíječce nesvítí.

Prosím, zkontrolujte, zda je USB konektor správně vložen do nabíječky a že adaptér je v zásuvce a zapnutý.

Pico Monitor

Páčka klipu monitoru Snuza Pico se uvolnila / ztratila.

Chcete-li klilp znovu nasadit, podívejte se na video.

Podařilo se klip znovu připojit? Klip je navržen tak, aby jej bylo možné vyměnit a odpojí se, pokud se přesune o více než 60 stupňů nad pozici, když je otevřen. Na 60 stupních je nastavena pojistka, ale při použití malé síly je možné klip posunout až za ni.

Klip monitoru Snuza Pico se uvolnil / vypadl.

Odmontujte horní páčku tak, že ji otevřete na více než 60 stupňů. Uchopte spodní klip a vložte pravý kolíček pod úhlem 90 stupňů do minotoru s ozubenou stranou směřující dovnitř, pak silně zatáhněte za levou stranu, dokud druhý kolíček nezapadne na své místo. Páka klipu a klip na přístroji byly navrženy tak, aby šly jednoduše sundat a zařízení šlo lehce vyčistit. Pro další použití monitoru Snuza Pico se ujistěte, že jsou oba klipy správně namontované.

Můj monitor Snuza Pico na plence nedrží.

Dbejte na to, aby tenká chlopeň plenky byla přehnutá přes silnější část, což je místo, kde se klip přichytí. Podívejte se na video, jak monitor Snuza Pico připevnit

Monitor Snuza Pico se nezapne.

Resetujte monitor podržením vypínače na 10 vteřin a pak jej pusťte. Poté, co zelená kontrolka přestane blikat, zkuste přístroj znovu zapnout. Pokud tím nedošlo k vyřešení problému, kontaktujte nás prosím na at contact us

Můj monitor Snuza Pico hlásí při spuštění systémovou chybu (pípá s nízkou frekvencí).

Resetujte monitor podržením vypínače na 10 vteřin a pak jej pusťte. Poté, co zelená kontrolka přestane blikat, zkuste přístroj znovu zapnout. Pokud tím nedošlo k vyřešení problému, kontaktujte nás prosím na at contact us.

Můj monitor Snuza Pico nezjišťuje, jak dítě dýchá

Pokud bliká fialová kontrolka, pak je zařízení v režimu pozastavení. Ujistěte se, že je páčka klipu správně uzavřená a že není monitor pozastavený přes aplikaci.

Ztratili jsme monitor Snuza Pico. Můžete nám ho pomoci nalézt?

Pokud je baterie stále nabitá a pokud jste nevypnuli funkci vzdáleného zapnutí / vypnutí, měli byste schopní se spojit se svým monitorem Snuza Pico, je-li v dosahu. Po připojení monitor zapněte.

Alarm “Dýchání zastaveno” na mém monitoru Snuza Pico spouští falešné poplachy.

Je software ve vašem monitoru Snuza Pico akutální (nejnovější verze 4.111)? Zkontrolovat, kterou verzi firmware ve svém monitoru používáte, můžete přes obrazovku nastavení v části Pico v otázkách v aplikaci Snuza Connect, kterou máte ve svém telefonu. 

Android: podle sériového čísla zjistíte číslo verze 

iOS: klikněte na “i” v pravém horním rohu obrazovky a podívejte se na “verze firmware”.

Aplikace

Neobdržel jsem registrační e-mail.

Přejděte na connect.snuza.com connect.snuza.com a klikněte na Zapomenuté heslo; vložte své uživatelské jméno / email a budete vyzváni ke kliknutí na možnost registrace, pokud jste tak ještě neučinili.

Teplota není správná.

Když poprvé přiložíte monitor Snuza Pico na dítě, je lehce chladnější než vaše dítě a má tendenci snížit teplotu pokožky v okolí  monitoru. Monitor potřebuje alespoň 10 až 15 vteřin, aby získal stejnou teplotu jako má dítě a aby tak mohl přesně měřit teplotu.

Nemohu k mému monitoru Snuza Pico připojit dvě chytrá zařízení zároveň.

Technologie Bluetooth umožňuje připojení pouze jednoho zařízení.

Může se naše paní na hlídání připojit k našemu monitoru Snuza Pico?

Ano, navštivte prosím connect.snuza.com a vyzvěte ji, aby se stala sekundárním uživatelem.

Nedokáži se připojit k monitoru Snuza Pico.

Ujistěte se, že:

• je váš monitor zapnutý

• je monitor v dosahu

• máte na svém zařízení aktivovaný Bluetooth

• jste přihlášeni do aplikace

• pokoušíte se připojit k monitoru, který jste si registrovali

• Pokud nic z výše uvedeného nefunguje, kontaktujte nás prosím na contact us.

• If your smart device is running on Android 6.0 or above, ensure your Location service is enabled.

– Open Android Settings and tap on the “Connections” item.
– Scroll down to “Location” and tap on it.
– Ensure it is enabled/activated by turning it on.
– Go back to Connections and locate the “Bluetooth” item. Tap on it and make sure it is turned on.
– Restart the Snuza Connect App. You should now be able to connect to your Snuza Pico.

Nemohu se přihlásit do Aplikace.

Klikněte sem pro reset: link

Monitor mi nejde zaregistrovat.

Monitor Snuza Pico lze zaregistrovat pouze pod jedno uživatelské jméno. Pokud jste zakoupili monitor Snuza Pico z druhé ruky, prosím, kontaktujte předchozího majitele monitoru a požádejte ho, aby monitor deaktivoval tím, že se přihlásí svým uživatelským jménem  na connect.snuza.com a kliknutím na červené tlačítko deaktivace ve spodní části strany.

Telefon

Je moje chytré zařízení kompatibilní s monitorem?

Minimální požadavky na chytré zařízení:

  • Blluetooth 4.0
  • Požadavky na Apple:
  • iOS 8.0 nebo novější
  • Zařízení Android:
  • Android 4.4 nebo novější

 

Dosah

Jak mohu zvýšit dosah mého monitoru Snuza Pico?

  • Nepřipevňujete monitor na místo, kde je pravděpodobné, že na něm bude dítě ležet či ho jinak zakrývat. Místo pro nejlepší spojení je uprostřed bříška vašeho dítěte.
  • Nedávejte si svůj telefon do kapsy. Raději jej umístěte na nevodivý povrch.
  • Zkuste omezit počet překážek mezi monitorem Snuza Pico a telefonem, zejména kovových překážek.
  • Wifi 2,4 GHz by mohla zasahovat do připojení Bluetooth na vašem zařízení. Pokud doma používáte Wifi na frekvenci  2,4 GHz, abyste svá zařízení připojili na internet, zkuste ji raději přepnout na 5 GHz.
Upozornění

Můj monitor Snuza Pico spouští alarm ihned poté, co jej zapnu.

Resetujte monitor podržením tlačítka napájení na 10 vteřin a pak jej pusťte. Poté, co přeestane blikat zelená kontrolka, zkuste monitor znovu zapnout.