Snuza Hero Troubleshooting

Slyšitelný tón mého monitoru Snuza Hero se sám zapíná.

Funkce Slyšitelného tónu byla aktivována. Slyšitelný tón lze aktivovat nebo deaktivovat stisknutím tlačítka MODE/OFF. Další informace naleznete v návodu k použití v části Nastavení, Slyšitelný tón a jeho použití.

Nemohu vypnout monitor Snuza Hero.

Pokud chcete monitor vypnout, zmáčkněte společně tlačítka ON/OFF a MODE/OFF. Uslyšíte vypínací tón.

Na monitoru nelze změnit dobu alarmu.

Na modelu monitoru Snuza Hero nelze změnit dobu alarmu. Doba aktivace alarmu lze měnit pouze u monitoru Snuza Go.

Můj monitor Snuza je zcela nefunkční, nepomohla ani výměna baterie.

Pokud je váš monitor stále v záruční době 12 měsíců, kontaktujte oddělení péče o zákazníka vyplněním údajů na kontaktní stránce na našem webu www.snuza.com

Monitor Snuza Hero již nevydává žádné zvuky ani alarmy.

Vyjměte baterii a poté stiskněte tlačítko ON/OFF. Vraťte baterii zpět do monitoru. Nezapínejte přístroj (tzn. nemačkejte tlačítko ON). Spustil monitor alarm a zároveň bliká červeně světélko baterie? Pokud ano, nahraďte původní baterii novou, byl-li monitor Snuza Hero dlouhodobě používán. Pokud byla baterie nedávno měněna a je-li monitor v záruční lhůtě 12 měsíců, kontaktujte našeho zástupce. Přejděte na stránku s kontakty a vyplňte webový formulář.

Světélko pohybu na monitoru Snuza Hero bliká červeně a monitor pípá (podobně jako při oznámení vybité baterie, ale nedávno byla baterie měněna).

Monitor Snuza Hero aktivoval funkci Probouzení – Arouse Warning. Podívejte se do návodu do části Probouzení pro více informací.

Monitor Snuza Hero stále spouští falešné poplachy.

Jakékoli poškození senzoru může způsobit, že zařízení nepracuje správně. Záruka se nevztahuje na baterii, nesprávné použití, poškození nebo poškození vzniklé při přepravě. Víc informací o záruční lhůtě naleznete v návodu k použití. Pokud nedošlo k fyzické škodě na zařízení, může to být způsobeno tím, že senzor není v kontaktu s pohyby vašeho dítěte. Vždy se ujistěte, že barevný ohebný hrot monitoru Snuza zůstává stále v kontatktu s bříškem vašeho dítěte. Podívejte se do návodu k použití do části “Připevnění na plenku” pro více informací. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte oddělení péče o zákazníka vyplněním kontaktního formuláře na webu www.snuza.com

Baterie v monitoru Snuza Hero byla vybitá již při nákupu.

Vyplněte monitor. Na 10 vteřin vyjměte baterie a když je baterie vyjmutá, nemačkejte žádná tlačítka. Vraťte baterii zpět do monitoru. Nezapínejte monitor (tzn. nemačkejte tlačítko ON). Spustil monitor alarm a bliká světélko indikátoru baterie červeně? Pokud ano, je monitor stále plně v záruce. Kontaktujte oddělení zákaznické péče vyplněním kontaktních údajů na webu Snuza. contact us

Můj monitor Snuza Hero nevibruje.

Pokud je monitor stále ve 12 měsíční záruční lhůtě, kontaktujte oddělení zákaznické péče vyplněním kontaktních údajů na webu www.snuza.com. contact us

Můj monitor Snuza Hero nepřetržitě pípá.

Vyměňte baterie, byl-li monitor Snuza Hero dlouhodobě používán. Pokud byla baterie nedávno vyměněna, kontaktujte zástupce, je-li monitor stále v záruční době. Vyplňte kontaktní formulář na našem webu. contact us

Můj monitor Snuza Hero vybíjí baterie.

Po použití se ujistěte, že je monitor vypnutý tlačítkem OFF. Při vypínání by měl zaznít slyšitelný tón. Nevypínání monitoru do pozice OFF vede k vybíjení baterie. Pro více informací se podívejte do návodu.

Můj monitor Snuza Hero nezaznamenává pohyb.

Jakékoli poškození senzoru může způsobit, že zařízení nepracuje správně. Záruka se nevztahuje na baterii, nesprávné použití, poškození nebo poškození vzniklé při přepravě. Víc informací o záruční lhůtě naleznete v návodu k použití.

Můj monitor Snuza Hero se sám zapíná.

Abyste vypnuli monitor Snuza Hero, stiskněte současně tlačítka ON/OFF a MODE/OFF. Uslyšíte zvuk vypnutí. Ujistate se, že je monitor po použití vypnutý, tj. v pozici OFF.