Snuza Go Troubleshooting

Slyšitelný zvuk na mém monitoru Snuza Go se sám zapíná.

Funkce Slyšitelného zvuku byla aktivována. Funkci Slyšitelného zvuku lze aktivovat nebo deaktivovat stisknutím tlačítka MODE/OFF. Více informací naleznete v návodu k použití v části Nastavení.

Nemohu monitor Snuza Go vypnout.

Abyste monitor vypnuli, stiskněte současně tlačítka ON/OFF a MODE/OFF. Uslyšíte vzuk vypnutí.

Dobu alarmu nelze na monitoru změnit.

Vyhledejte si v manuálu Snuza Go v části “Aktivace doby alarmu” způsob, jakým se doba alarmu nastavuje.

Můj monitor Snuza Go je zcela nefunkční, i po výměně baterie

Pokud je monitor stále ve dvanáctiměsíční záruční lhůtě, kontaktujte oddělení péče o  zákazníka vyplněním příslušných kontaktních údajů na webu www.snuza.com. contact us

Monitor přestal vydávat zvuky a alarmy

Vyjměte baterie a stiskněte tlačítko ON/OFF poté, co jsou baterie  mimo monitor. Vložte baterie zpět do monitoru. Nezapínejte přístroj. Spustil monitor alarm a kontrolka baterie bliká červeně? Pokud ano, vyměňte v monitoru baterie, byl-li monitor dlouhodobě v poslední d obě používán. Pokud byla baterie nedávno měněna, kontaktujte zástupce, je-li monitor stále v záruční době. Vyplňte kontaktní formulář na našem webu. contact us

Kontrolka pohybu na monitoru bliká červně a pípá (podobně jako oznámení o vybité baterii, ale tu jsme nedávno měnili).

Monitor aktivoval upozornění Probouzení (funkce Arouse Warning). Více informací naleznete v návodu v části Probouzení.

Monitor Snuza Go spouští falešné poplachy.

Jakékoli poškození senzoru může způsobit, že zařízení nepracuje správně. Záruka se nevztahuje na baterii, nesprávné použití, poškození nebo poškození vzniklé při přepravě. Víc informací o záruční lhůtě naleznete v návodu k použití. Pokud nedošlo k fyzické škodě na zařízení, může to být způsobeno tím, že senzor není v kontaktu s pohyby vašeho dítěte. Vždy se ujistěte, že barevný ohebný hrot monitoru Snuza zůstává stále v kontatktu s bříškem vašeho dítěte. Podívejte se do návodu k použití do části “Připevnění na plenku” pro více informací. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte oddělení péče o zákazníka vyplněním kontaktního formuláře na webu www.snuza.com. contact us

Baterie v monitoru Snuza Go byla vybitá již při nákupu.

Vyplněte monitor. Na 10 vteřin vyjměte baterie a když je baterie vyjmutá, nemačkejte žádná tlačítka. Vraťte baterii zpět do monitoru. Nezapínejte monitor (tzn. nemačkejte tlačítko ON). Spustil monitor alarm a bliká světélko indikátoru baterie červeně? Pokud ano a je-li  monitor stále v záruce, kontaktujte oddělení zákaznické péče vyplněním kontaktních údajů na webu Snuza. contact us

Můj monitor Snuza Go nevibruje.

Jedná se o model Snuza Go, který nemá funkci vibrace. Tuto funkci mají pouze modely Snuza Hero a Snuza Pico.

Můj monitor Snuza Go nepřetržitě pípá.

Vyměňte baterie, byl-li monitor Snuza Go dlouhodobě používán. Pokud byla baterie nedávno vyměněna, kontaktujte zástupce, je-li monitor stále v záruční době. Vyplňte kontaktní formulář na našem webu. contact us

Můj monitor Snuza Go vybíjí baterie.

Po použití se ujistěte, že je monitor vypnutý tlačítkem OFF. Při vypínání by měl zaznít slyšitelný tón. Nevypínání monitoru do pozice OFF vede k vybíjení baterie. Pro více informací se podívejte do návodu.

Můj monitor Snuza Go nezaznamenává pohyb.

Jakékoli poškození senzoru může způsobit, že zařízení nepracuje správně. Záruka se nevztahuje na baterii, nesprávné použití, poškození nebo poškození vzniklé při přepravě. Víc informací o záruční lhůtě naleznete v návodu k použití.

Můj monitor Snuza Go se sám zapíná.

Abyste vypnuli monitor Snuza Go, stiskněte současně tlačítka ON/OFF a MODE/OFF. Uslyšíte zvuk vypnutí. Ujistěte se, že je monitor po použití vypnutý, tj. v pozici OFF.