Riešenie problémov Snuza Go

Zvuková klávesnica na mojom Snuza Go sa zapína.

Funkcia počuteľného zvonenia bola aktivovaná. Zvuková klávesnica sa môže aktivovať alebo deaktivovať stlačením tlačidla MODE/OFF. Ďalšie informácie a používanie nájdete v príručke v časti Nastavenia na zvukovej klávesnici.

Nemôžem vypnúť svoj Snuza Go.

Pre vypnutie monitoru stlačte tlačidlo ON/OFF a MODE/OFF súčasne. Budete počuť zvuk vypnutia.

Frekvencia zvuku alarmu sa na monitore nedá zmeniť.

Pokyny na nastavenie doby upozornenia nájdete v používateľskej príručke Snuza Go v časti „Doba aktivácie alarmu“.

Môj Snuza Go sa nedá zapnúť ani s novou batériou.

Ak je Snuza Go ešte stále v dvanásťmesačnej záručnej lehote kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníka vyplnením formulára na stránke „kontaktujte nás“.

Môj Snuza Go už nevydáva žiadne zvuky ani alarm.

Vyberte batériu a stlačte tlačidlo ON/OFF kým je batéria vybratá. Vložte batériu späť do Snuza Go. Nezapínajte. Začalo svetielko pre batériu na Snuza Go blikať načerveno? Ak áno, vyberte batériu, ak bol Snuza Go používaný intenzívne počas dlhej doby. Ak bola batéria nedávno menená kontaktujte zástupcu. Ak Go je v záručnej dobe, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníka vyplnením formulára na  stránke “kontaktujte nás“.

Svetlo pre detekciu pohybu na Snuza Go bliká načerveno a pípa (ako pri slabej batérií, ale už som batériu vymenil/a).

Snuza Go aktivovalo alarm prebudenia. Ďalšie informácie nájdete v manuáli „Upozornenie na prebudenie“.

Môj Snuza Go spustil falošný alarm.

Akékoľvek poškodenie senzora spôsobí nesprávne fungovanie zariadenia. Záruka sa nevzťahuje na batériu, nesprávnu aplikáciu, manipuláciu, zneužitie alebo poškodenie pri preprave. Ďalšie informácie nájdete v dvanásťmesačnej záruke v príručke. Ak na prístroji nedôjde k žiadnemu fyzickému poškodeniu, môže to byť spôsobené tým, že snímač nie je v kontakte s bruškom vášho dieťaťa. Vždy sa uistite, že farebný pružný hrot Snuza Go udržuje konštantný kontakt s bruškom dieťaťa. Ďalšie informácie nájdete v príručke v časti „Umiestnenie na plienku“. Ak problém pretrváva, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníka vyplnením formulára na stránke „kontaktujte nás“.

Batéria na Snuza Go bola vybitá ihneď po kúpe.

Vypnite Snuza Go. Vyberte batériu na 10 sekúnd a nestláčajte žiadne tlačidlá, kým je batéria vybratá. Vložte batériu späť do Snuza Go. Nezapínajte. Začalo svetielko pre batériu na Snuza Go blikať načerveno? Ak je Go v dvanásťmesačnej záručnej dobe, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníka vyplnením formulára na  stránke “kontaktujte nás”.

Môj Snuza Go nevibruje.

Snuza Go je model, ktorý nemá vibračnú funkciu. Iba Snuza Hero a Snuza Pico majú vibračnú funkciu.

Snuza Go neustále pípa.

Vyberte batériu, ak bol Snuza Go používaný intenzívne počas dlhej doby. Ak bola batéria nedávno menená kontaktujte zástupcu. Ak Go je v záručnej dobe, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníka vyplnením formulára na stránke „kontaktujte nás“.

Môj Snuza Go rýchlo vybíja batérie.

Po použití sa uistite, že je Snuza Go vypnutý. Pri vypnutí zaznie zvukový signál. Vypnutie nebude vybíjať batériu. Ďalšie informácie nájdete v príručke.

Snuza Go nezaznamenáva pohyb.

Akékoľvek poškodenie senzora spôsobí nesprávne fungovanie zariadenia. Záruka sa nevzťahuje na batériu, nesprávnu aplikáciu, manipuláciu, zneužitie alebo poškodenie pri preprave. Ďalšie informácie nájdete v dvanásťmesačnej záruke v príručke.

Môj Snuza Go sa sám zapína.

Pre vypnutie Snuza Go stlačte obe tlačidlá ON/OFF a MODE/OFF súčasne. Zaznie tón vypnutia. Uistite sa, že je Snuza Go po používaní vypnutý.