Řešení problémů Snuza Go

Zvuková signalizace dechu na mém monitoru Snuza Go se sama zapíná.

Funkce zvukové signalizace dechu byla aktivována. Tuto funkci lze aktivovat nebo deaktivovat stiskem tlačítka MODE / OFF. Více informací naleznete v návodu k použití, část Nastavení zvukové signalizace.

Nemohu monitor Snuza Go vypnout

Pro vypnutí monitoru stiskněte tlačítka ON/OFF a MODE/OFF současně. Uslyšíte zvuk vypnutí.
Doba aktivace zvuku alarmu se na monitoru nedá změnit.
Pokyny k nastavení doby aktivace alarmu naleznete v uživatelské příručce Snuza Go v části „Doba aktivace alarmu“.

Můj Snuza Go nefunguje ani s novou baterií.

Pokud je Snuza Go stále v dvanáctiměsíční záruční lhůtě, kontaktujte oddělení péče o zákazníka vyplněním formuláře na stránce „kontaktujte nás“.

Můj Snuza Go již nevydává žádné zvuky ani alarm.

Vyjměte baterii a stiskněte tlačítko ON/OFF zatímco je baterie mimo přístroj. Vložte baterii zpět do Snuza Go. Monitor nezapínejte. Spustil monitor alarm světélko pro baterii na Snuza Go bliká červeně? Pokud ano, vyměňte baterii, byl-li monitor Snuza Go intenzivně používán po dlouhou dobu. Jestliže byla baterie nedávno vyměněna, kontaktujte zástupce, je-li monitor stále v záruce. Kontaktujte oddělení péče o zákazníky vyplněním formuláře na stránce „kontaktujte nás“.

Světlo pro detekci pohybu na Snuza Go bliká červeně a pípá (jako při slabé baterii, ale baterie byla nedávno vyměněna).

Snuza Go aktivovalo alarm probuzení. Další informace naleznete v manuálu „Upozornění na probuzení“.

Můj Snuza Go spustil falešný alarm.

Jakékoliv poškození senzoru způsobí nesprávné fungování zařízení. Záruka se nevztahuje na baterii, nesprávné použití, manipulaci, zneužití nebo poškození při přepravě. Další informace naleznete v příručce o záruce. Pokud na přístroji nedojde k žádnému fyzickému poškození, může to být způsobeno tím, že snímač není v kontaktu s bříškem Vašeho dítěte. Vždy se ujistěte, že barevný pružný hrot Snuza Go je ve stálém kontaktu s bříškem dítěte. Další informace naleznete v příručce v části „Umístění na plenu“. Pokud problém přetrvává, kontaktujte oddělení péče o zákazníka vyplněním formuláře na stránce „kontaktujte nás“.

Baterie na Snuza Go byla vybitá již při koupi.

Vypněte Snuza Go. Vyjměte baterii na 10 sekund a nemačkejte žádná tlačítka, dokud je baterie mimo přístroj. Vložte baterii zpět do Snuza Go. Nezapínejte. Začalo světélko pro baterii na Snuza Go blikat červeně? Pokud ano a pokud je monitor v dvanáctiměsíční záruční době, kontaktujte oddělení péče o zákazníka vyplněním formuláře na stránce „kontaktujte nás“.

Můj Snuza Go nevibruje.

Snuza Go je model, který nemá vibrační funkci. Pouze Snuza Hero a Snuza Pico mají vibrační funkci.

Snuza Go neustále pípá.

Vyjměte baterii, pokud byl Snuza Go používán intenzivně během dlouhé doby. Jestliže byla baterie nedávno měněna, kontaktujte zástupce. Pokud Go je v záruční době, kontaktujte oddělení péče o zákazníka vyplněním formuláře na stránce „kontaktujte nás“.

Můj Snuza Go rychle vybíjí baterie.

Po použití se ujistěte, že je Snuza Go vypnutý. Při vypnutí zazní zvukový signál. Nevypínání monitoru způsobuje vybíjení baterie. Další informace naleznete v příručce.

Snuza Go nezaznamenává pohyb.

Jakékoliv poškození senzoru způsobí nesprávné fungování zařízení. Záruka se nevztahuje na baterii, nesprávné použití, manipulaci, zneužití nebo poškození při přepravě. Další informace naleznete v příručce o záruce.

Můj Snuza Go se po vypnutí sám zapíná.

Pro vypnutí Snuza Go stiskněte obě tlačítka ON / OFF a MODE / OFF současně. Zazní tón vypnutí. Ujistěte se, že je Snuza Go po používání vypnutý.