Zásady ochrany osobních údajů

Vaše ochrana

Společnost Snuza International Pty Ltd. rozumí a sdílí obavy zákazníků o tom, jak jsou osobní údaje shromažďovány, používány a sdíleny. Chceme vás ujistit, že přijmeme všechny přiměřené kroky na bezpečné a pečlivé zpracování vašich osobních údajů. Zavázali jsme se chránit vaše informace; to znamená, že mimo jiné budeme dodržovat požadavky vlády Jižní Afriky a zajistíme, aby si naši zaměstnanci byli vědomi svých povinností.

Co shromažďujeme

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou ve většině případů poskytovány, kdy zákazníci zaregistrují podrobnosti, objednávku nebo poskytnou zpětnou vazbu. Shromážděné informace obvykle obsahují jméno zákazníka, adresu, adresu doručení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Společnost Snuza International PTY Ltd. nebude shromažďovat citlivé informace bez vašeho souhlasu, pokud není nutné, aby se takové informace shromažďovaly za určitou činnost nebo funkci, a tajné ani nečestné shromažďování těchto informací nebude shromažďovat.

Proč shromažďujeme informace

Můžeme shromažďovat informace na dodání produktů nebo služeb na dokončení dalších transakcí a lépe pochopit požadavky našich zákazníků. Tyto informace nám umožňují přizpůsobit a zlepšit naše služby. Navíc nebudeme využívat osobní údaje, aniž jsme podnikli přiměřené kroky k zajištění přesnosti, úplnosti a aktuálnosti informací.

Jak shromažďujeme tyto informace

Pokud zákazník odešle objednávku a / nebo zaregistruje své údaje, uložíme tyto informace pro budoucí použití. To ušetří čas při zpětné komunikaci s nimi, protože nemusíte znovu zadávat údaje o zákaznících. Někdy můžeme doplnit osobní údaje zákazníků z externích zdrojů. Provádíme to zejména s cílem ověřit přesnost informací, které máme, a opět přizpůsobit a zlepšit naše služby.

Zveřejňování osobních informací

Společnost Snuza International Pty Ltd. může používat a zveřejňovat vaše osobní údaje na schválené účely a různými způsoby souvisejícími se schválenými účely. Zahrnuje to následující:

Společnost Snuza International Pty Ltd. může zveřejnit osobní informace související nebo nesouvisející s třetími stranami, pokud získáme od vás souhlas.

Společnost Snuza International Pty Ltd. může zveřejnit osobní informace mezi příslušnými právnickými osobami. Za okolností, kdy jsou informace zpřístupněny příslušným orgánem společnosti, jsou vázány původním primárním účelem, pro který byly informace shromážděny.

Společnost Snuza International Pty Ltd. může zveřejnit osobní údaje třetím stranám, které nesouvisí s tím, aby umožnila outsourcing funkcí pro účely zahrnující mj fakturaci, řízení vztahů se zákazníky a plnění objednávek. Bude to provedeno, pokud je takové zveřejnění v rámci vašich rozumných očekávání.

Společnost Snuza International Pty Ltd. přijme vhodná opatření, aby zajistila, že její smlouvy s třetími stranami zahrnují požadavky, aby třetí strany dodržovaly požadavky na používání a zveřejňování podle zákona o ochraně osobních údajů a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Snuza International Pty Ltd.

Společnost Snuza International Pty Ltd. může zveřejnit osobní informace orgánům činným v trestním řízení, vládním agenturám, soudem nebo externím poradcem, pokud jsou povoleny nebo vyžadováno zákonem.

Společnost Snuza International Pty Ltd. může zveřejnit osobní informace, aby zabránila bezprostřednímu ohrožení života nebo veřejné bezpečnosti.

Pokud není zveřejnění primárním účelem, pak jde o související sekundární účel. Pokud nebylo získáno povolení ke zveřejnění, společnost Snuza International Pty Ltd. nezveřejní vaše osobní údaje, pouze pokud z důvodů uvedených výše v bodech 1.1 až 1.6.

Společnost Snuza International Pty Ltd. obecně neprodává nebo nesdílí své seznamy zákazníků na obchodním základě s třetími stranami, ovšem v případě, že bychom to udělali, bylo by to možné pouze tehdy, pokud by byl získán příslušný souhlas jednotlivců. Za těchto okolností společnost Snuza International Pty Ltd. podnikne kroky, aby zajistila, že používání svého seznamu zákazníků třetí stranou nepřekročí rozsah obsahu.

Přístup k osobním údajům

Snuza International Pty Ltd. podnikne přiměřené kroky k omezení přístupu k osobním informacím. Společnost Snuza International Pty Ltd. umožní přístup k osobním informacím příslušné osoby, pokud je takový požadovaný přístup v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Společnost Snuza International Pty Ltd. opraví osobní údaje zákazníka na požádání dotyčného jednotlivce co nejdříve a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud si jednotlivec přeje opravit své osobní údaje, měli by tak učinit výběrem odkazu "Vaše podrobnosti", když je přihlášen na internetovou stránku společnosti Snuza International Pty Ltd., nebo se obrátí přímo na společnost Snuza International Pty Ltd. Společnost Snuza International Pty Ltd může účtovat poplatek za zpracování žádosti o přístup, pokud je takový požadavek složitá nebo náročná na zdroje.

Cookies a další technologie

Jak je běžnou praxí na mnoha webových stránkách, společnost Snuza International Pty Ltd. využívá cookies a jiné technologie, které nám pomáhají při určování toho, které komponenty naší webové stránky jsou nejoblíbenější a aby naše internetová reklama přinesla zákazníkům naše produkty a služby. Soubory cookies mohou být také použity ke studiu modelů návštěvnosti a co je nejdůležitější, abyste zajistili, že vaše zkušenosti s interakcí s námi jsou vyhovující. Společnost Snuza International Pty Ltd. doporučuje, aby obvykle nevyužívala tyto informace shromážděné na jakýkoliv účel, který přesahuje rámec těchto pravidel ochrany osobních údajů.

Bezpečnost

Uskutečníme veškeré přiměřené kroky na bezpečné ukládání vašich osobních údajů. Pouze konkrétní zaměstnanci v naší společnosti mají přístup k informacím našich zákazníků a v rámci přísné kontroly a postupů.

Jsou osobní údaje o vašem osobním účtu zabezpečené při přenosu?

Společnost Snuza International Pty Ltd. se snaží chránit vaše osobní informace během přenosu. Informace o zákaznickém účtu poskytované prostřednictvím této stránky se nacházejí v bezpečném prostředí serveru za ochrannými stěnami společnosti Snuza International Pty Ltd. Veškeré podrobnosti o kreditních kartách a osobní údaje se přenášejí prostřednictvím 128 bitové Secure Sockets Layer (SSL), přičemž šifrování poskytuje Secure Pay, jeden z nejdůvěryhodnějších poskytovatelů digitálních certifikátů na webu.

Jsou osobní údaje o vašem osobním účtu uloženy bezpečně?

Společnost Snuza International Pty Ltd. podnikne přiměřené kroky k zajištění bezpečnosti osobních údajů, které má k dispozici, z takových rizik jako ztrátu nebo neoprávněný přístup, zničení, používání, změna nebo zpřístupnění dat. Společnost Snuza International Pty Ltd. povoluje přístup k vašim datům pouze autorizovanému personálu.

Pokud máte pochybnosti nebo stížnosti týkající se ochrany osobních údajů nebo našich zásad ochrany osobních údajů, žádáme vás, abyste se obrátili na naše zástupce v oblasti služeb zákazníkům. Zástupců můžete kontaktovat využitím kontaktních údajů uvedených na webu. Společnost Snuza International Pty Ltd. bude mít na své webové stránce zveřejněné své Pravidla a podmínky ochrany osobních údajů.

Změn

Z času na čas a v souladu s očekáváním zákazníků a legislativními změnami budou naše zásady a postupy ochrany osobních údajů revidovány a podle potřeby aktualizován.

Jak nás můžete kontaktovat

Prosím, adresujte jakékoli dotazy a nejasnosti, otázky, stížnosti či požadavky týkající se přístupu nebo opravě vašich osobních údajů, nebo žádosti týkající se omezení zpracování vašich osobních údajů s ohledem na zásady ochrany osobních údaje na společnost Snuza International Pty Ltd na adrese:

Snuza International Pty Ltd

Unit 11, Roeland Square, Roeland Street

Cape Town, South Africa, 8001

Email: info@snuza.com

Tel: +27 (21) 461 8530