Počuteľný zvuk môjho Snuza Go sa sám zapína.

Funkcia počuteľného zvukového signálu bola aktivovaná. Zvuková klávesa sa môže aktivovať alebo deaktivovať stlačením tlačidla MODE / OFF. Viac informácií o zvukovom prepnutí a jeho používaní nájdete v príručke v sekcii Nastavenia.