Slyšitelný zvuk na mém monitoru Snuza Go se sám zapíná.

Funkce Slyšitelného zvuku byla aktivována. Funkci Slyšitelného zvuku lze aktivovat nebo deaktivovat stisknutím tlačítka MODE/OFF. Více informací naleznete v návodu k použití v části Nastavení.