Slyšitelný tón mého monitoru Snuza Hero se sám zapíná.

Funkce Slyšitelného tónu byla aktivována. Slyšitelný tón lze aktivovat nebo deaktivovat stisknutím tlačítka MODE/OFF. Další informace naleznete v návodu k použití v části Nastavení, Slyšitelný tón a jeho použití.