Slyšitelný zvuk na mém monitoru Snuza Hero MD se sám zapíná.

Funkce Slyšitelného zvuku byla aktivována. Funkci Slyšitelného zvuku lze aktivovat nebo deaktivovat stisknutím tlačítka MODE/OFF. Více informací naleznete v návodu k použití v části Nastavení.