Takip cihazının alarm periyodu değiştirilebilir mi?

Alarm perioyodunun ayarlanmasıyla ilgili olarak Snuza Go kullanma kılavuzunda “Alarmın etkinleştirme periyodu” bölümüne bakın.