Interval upozornenia nemožno na monitore zmeniť.

Pokyny na nastavenie doby upozornenia nájdete v používateľskej príručke Snuza Go v časti “Doba aktivácie alarmu”.