Interval upozornenia nemožno na monitore zmeniť.

Pokyny na nastavenie doby upozornenia nájdete v používateľskej príručke Snuza Go v časti „Doba aktivácie alarmu“.