Dobu alarmu nelze na monitoru změnit.

Vyhledejte si v manuálu Snuza Go v části “Aktivace doby alarmu” způsob, jakým se doba alarmu nastavuje.