Ako môžem vymeniť batériu svojho Snuza Monitoru?

Batérie používané v monitoroch pohybu Snuza® sú používateľom vymeniteľné.
Odstráňte kryt batérie na spodnej strane zariadenia.
Vyberte vyčerpanú batériu.
Vložte novú batériu a uistite sa, že polarita je správna.
Vymeňte kryt batérie a uistite sa, že je správne zatvorený.
Zariadenie otestujte zapnutím a zaistite, aby kontrolka stavu batérie bliká na zeleno.
Ak zariadenie začne vydávať pípnutie po výmene batérie, stlačte súčasne tlačidlá ON / OFF a MODE / OFF, aby ste ju vypli.