Klip monitoru Snuza Pico se uvolnil / vypadl.

Odmontujte horní páčku tak, že ji otevřete na více než 60 stupňů. Uchopte spodní klip a vložte pravý kolíček pod úhlem 90 stupňů do minotoru s ozubenou stranou směřující dovnitř, pak silně zatáhněte za levou stranu, dokud druhý kolíček nezapadne na své místo. Páka klipu a klip na přístroji byly navrženy tak, aby šly jednoduše sundat a zařízení šlo lehce vyčistit. Pro další použití monitoru Snuza Pico se ujistěte, že jsou oba klipy správně namontované.