Světélko pohybu na monitoru Snuza Hero bliká červeně a monitor pípá (podobně jako při oznámení vybité baterie, ale nedávno byla baterie měněna).

Monitor Snuza Hero aktivoval funkci Probouzení – Arouse Warning. Podívejte se do návodu do části Probouzení pro více informací.