Kontrolka pohybu na monitoru bliká červně a pípá (podobně jako oznámení o vybité baterii, ale tu jsme nedávno měnili).

Monitor aktivoval upozornění Probouzení (funkce Arouse Warning). Více informací naleznete v návodu v části Probouzení.