Můj monitor Snuza Hero se sám zapíná.

Abyste vypnuli monitor Snuza Hero, stiskněte současně tlačítka ON/OFF a MODE/OFF. Uslyšíte zvuk vypnutí. Ujistěte se, že je monitor po použití vypnutý, tj. v pozici OFF.