Môj Snuza Hero sa sám zapína.

Ak chcete vypnúť Snuza Hero, súčasne stlačte tlačidlá ON / OFF a MODE / OFF. Budete počuť tón vypnutia. Uistite sa, že Snuza Hero je po použití vypnutý.