Monitor Snuza Hero stále spouští falešné poplachy.

Jakékoli poškození senzoru může způsobit, že zařízení nepracuje správně. Záruka se nevztahuje na baterii, nesprávné použití, poškození nebo poškození vzniklé při přepravě. Víc informací o záruční lhůtě naleznete v návodu k použití. Pokud nedošlo k fyzické škodě na zařízení, může to být způsobeno tím, že senzor není v kontaktu s pohyby vašeho dítěte. Vždy se ujistěte, že barevný ohebný hrot monitoru Snuza zůstává stále v kontatktu s bříškem vašeho dítěte. Podívejte se do návodu k použití do části “Připevnění na plenku” pro více informací. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte oddělení péče o zákazníka vyplněním kontaktního formuláře na webu www.snuza.com