Monitor přestal vydávat zvuky a alarmy

Vyjměte baterie a stiskněte tlačítko ON/OFF poté, co jsou baterie  mimo monitor. Vložte baterie zpět do monitoru. Nezapínejte přístroj. Spustil monitor alarm a kontrolka baterie bliká červeně? Pokud ano, vyměňte v monitoru baterie, byl-li monitor dlouhodobě v poslední d obě používán. Pokud byla baterie nedávno měněna, kontaktujte zástupce, je-li monitor stále v záruční době. Vyplňte kontaktní formulář na našem webu. contact us