Snuza Go sa samovoľne zapína.

Pre vypnutie funkcie Snuza Go stlačte súčasne tlačidlá ON / OFF a MODE / OFF. Budete počuť tón vypnutia. Uistite sa, že Snuza Go je po použití vypnutý.