Můj monitor Snuza Go se sám zapíná.

Abyste vypnuli monitor Snuza Go, stiskněte současně tlačítka ON/OFF a MODE/OFF. Uslyšíte zvuk vypnutí. Ujistěte se, že je monitor po použití vypnutý, tj. v pozici OFF.