Snuza Go hareket algılamıyor.

Cihazın sensörü zarar gördüğü takdirde düzgün çalışmayabilir. Cihazın garantisi pil, yanlış uygulama, kurcalama veya nakliye hasarlarını kapsamamaktadır. Kullanma kılavuzunda “Garanti” bölümüne bakın.