Môj Snuza Go zapína falošný alarm.

Akékoľvek poškodenie snímača spôsobí nesprávne fungovanie zariadenia. Záruka sa nevzťahuje na batériu, nesprávnu aplikáciu, poškodenie, nesprávne použitie alebo poškodenie pri preprave. Viac informácií nájdete v dvanásťmesačnej záruke v príručke. Ak na prístroji nedôjde k žiadnemu fyzickému poškodeniu, mohlo by dôjsť k tomu, že snímač nedosiahne kontakt s pohybom vášho dieťaťa. Vždy sa uistite, že farebný hrot monitoru je v neustálom kontakte s bruškom dieťaťa. Ďalšie informácie nájdete v príručke v časti „Plienka“. Ak problém pretrváva, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníka vyplnením stránky kontaktujte nás na webovej stránke Snuza www.snuza.com