Monitor Snuza Go spouští falešné poplachy.

Jakékoli poškození senzoru může způsobit, že zařízení nepracuje správně. Záruka se nevztahuje na baterii, nesprávné použití, poškození nebo poškození vzniklé při přepravě. Víc informací o záruční lhůtě naleznete v návodu k použití. Pokud nedošlo k fyzické škodě na zařízení, může to být způsobeno tím, že senzor není v kontaktu s pohyby vašeho dítěte. Vždy se ujistěte, že barevný ohebný hrot monitoru Snuza zůstává stále v kontatktu s bříškem vašeho dítěte. Podívejte se do návodu k použití do části “Připevnění na plenku” pro více informací. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte oddělení péče o zákazníka vyplněním kontaktního formuláře na webu www.snuza.com. contact us