Můj monitor Snuza Go vybíjí baterie.

Po použití se ujistěte, že je monitor vypnutý tlačítkem OFF. Při vypínání by měl zaznít slyšitelný tón. Nevypínání monitoru do pozice OFF vede k vybíjení baterie. Pro více informací se podívejte do návodu.