My Snuza Go battery was dead when purchased.

Vypnite prístroj Snuza. Vyberte batériu na 10 sekúnd a nestláčajte žiadne tlačidlá. Vložte batériu späť, ale nezapínajte monitor. Spustil sa alarm s indikátorom stavu batérie blikajúcim červenou farbou? Ak áno, potom ak je Snuza Go stále v záručnej lehote dvanástich mesiacov, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníka vyplnením stránky kontaktujte nás na webových stránkach spoločnosti Snuza.