Ztratili jsme monitor Snuza Pico. Můžete nám ho pomoci nalézt?

Pokud je baterie stále nabitá a pokud jste nevypnuli funkci vzdáleného zapnutí / vypnutí, měli byste schopní se spojit se svým monitorem Snuza Pico, je-li v dosahu. Po připojení monitor zapněte.