Nemohu vypnout monitor Snuza Hero.

Pokud chcete monitor vypnout, zmáčkněte společně tlačítka ON/OFF a MODE/OFF. Uslyšíte vypínací tón.