Nemohu monitor Snuza Hero MD vypnout.

Abyste monitor vypnuli, stiskněte současně tlačítka ON/OFF a MODE/OFF. Uslyšíte zvuk vypnutí.