Nemôžem vypnúť svoj Snuza Go.

Ak chcete monitor vypnúť, súčasne stlačte tlačidlá ON / OFF a MODE / OFF. Budete počuť tón vypnutia.