Nemohu monitor Snuza Go vypnout.

Abyste monitor vypnuli, stiskněte současně tlačítka ON/OFF a MODE/OFF. Uslyšíte vzuk vypnutí.