Nabízí Snuza záruku?

Ano. Nabízíme  12 měsíční záruční lhůtu vztahující se na vady materiálu a dílenského zpracování, která se počítá od data nákupu  potvrzeného dokladem o prodeji. Prosím, kontaktujte svého nejbližšího prodejce či distributora, aby vám s řešením pomohli. (Záruka se nevztahuje na baterie, nesprávné použití, poškození, nesprávné použití nebo škody vzniklé při přepravě).