Snuza Monitör pillerini nasıl atabilirim?

Pil, ülkenizdeki pillerin atılmasına ve geri dönüştürülmesine ilişkin kanunlarına uygun olarak atılmalıdır.