Ako môžem zbaviť batérie Snuza Monitor?

Batériu je potrebné zlikvidovať v zákonoch vašej krajiny, ktoré upravujú likvidáciu a recykláciu batérií.