Ako môžem zistiť, či je batéria vyčerpaná na mojom monitore Snuza?

Ak indikátor batérie Snuza® indikuje, že batéria je vyčerpaná alebo sa blíži k vyčerpaniu (bliká oranžovo alebo červeno), monitor nepoužívajte, kým nenainštalujete batériu.