Aká je životnosť batérie monitora Snuza?

Životnosť batérie závisí výlučne od času používania. Výrazne sa bude meniť v závislosti od priemerného denného trvania používania a / alebo trvania alarmu a / alebo počtu alarmov. Zbytočné zapnutie a vypnutie tiež skracuje životnosť batérie. Ak je počet alarmov vysoký, vždy skontrolujte upevnenie plienky.

Za normálnych okolností by batéria používaná na monitore pohybu Snuza® mala trvať až 5 mesiacov.