Snuza takip cihazları medikal cihaz sınıfında mı?

Snuza Pico, Hero ve Go medikal cihaz değildir. Egzersiz kalp-ritim cihazlarıyla (göğüs kafesiniz etrafından bağlanarak, kalp atımlarınızı saate aktaran türde cihazlar) benzer sınıftadır, ancak sadece hareket takip ederler (Pico Vücut sıcaklığı ve pozisyonunu da takip eder). Herhangi bir yaralanma veya engeli tanı, takip, tedavi veya hafifletmek amacıyla kullanılamaz. Aynı zamanda herhangi fizyolojik bir prosesi (ör: solunum) araştırmak (ör: sebebini bulmak) amacıyla da kullanılamaz.

T HeroMD (Sadece Avrupa) Avrupa Direktifi 93/42/EEC uyarınca medikal olarak sertifikalandırılmıştır.