Sú monitory Snuza klasifikované ako zdravotnícke zariadenia?

Snuza Pico, Hero a Go nie sú zdravotníckymi zariadeniami. Patria do podobnej triedy zariadení, ako sú monitory cvičenia srdcovej frekvencie (druh, ktorý má popruh okolo hrudníka a prenáša vašu srdcovú frekvenciu na hodinky), ale monitorujú iba pohyb (Pico monitoruje teplotu pokožky aj polohu tela). Nemal by sa používať na diagnostiku, monitorovanie, liečbu alebo zmiernenie ochorenia, zranenia alebo postihnutia. Nesmie sa použiť ani na vyšetrenie (t.j. nájsť príčinu) fyziologického procesu (t.j. dýchanie).

Hero MD (k dispozícii iba v Európe) je lekársky certifikovaný podľa európskej smernice 93/42 / EEC.