Záruka

Děkujeme, že jste se rozhodli koupit přenosný dětský monitor pohybu Snuza. Váš monitor Snuza je dodáván s omezenou zárukou 12 měsíců.

Snuza se zaručuje, že neobsahuje žádné chyby materiálu a zpracování po dobu 12 měsíců od původního data koupě, který je ověřen dokladem o prodeji.

Závazek záruky je omezen na bezplatnou výměnu jednotky a nezahrnuje náklady na dopravu.

Záruka se nevztahuje na baterii, nesprávnou aplikaci, manipulaci, zneužití nebo poškození při přepravě.

Záruka se vztahuje na všechny země, do kterých je tento výrobek dodáván.

Používáním tohoto produktu uživatel přijímá veškerou výslednou zodpovědnost.

Vyhrazujeme si právo upravit ustanovení této záruky kdykoli bez upozornění.