Najčastejšie kladené otázky

Kde môžem kúpiť Snuza Monitor?

Navštívte našu lokalizáciu predajní a nájdite obchod, ktorý je k vám najbližšie!

Zaručuje Snuza bezpečnosť dieťaťa?

Nie. Ako rodič ste stále zodpovední za bezpečnosť vášho dieťaťa. Snuza detské monitory sú navrhnuté tak, aby merali pohyb bruška dieťaťa a upozornili rodičov, ak nebol zistený žiadny pohyb. Viac informácií nájdete v sekcii „Zrieknutie sa zodpovednosti“.

Poskytuje spoločnosť Snuza záruku?

Áno. Ponúkame 12-mesačnú záruku na chyby materiálu a spracovania od pôvodného dátumu zakúpenia, overené dokladom o predaji. Kontaktujte najbližšiu predajňu alebo distribútora. (Záruka Snuza nezahŕňa batériu, nesprávne použitie, poškodenie, nesprávne použitie alebo poškodenie pri preprave.)

Ako dlho vydržia batérie?

Snuza Hero, Go a Hero MD používa batérie CR2 a vydržia v priemere 5 mesiacov. Snuza Pico má nabíjateľnú batériu.

Sú monitory Snuza klasifikované ako zdravotnícke zaradenie?

Snuza Pico, Hero a Go nie sú zdravotnícke pomôcky. Patrí do podobnej triedy prístrojov ako monitor s výkonom srdcovej frekvencie (druh, ktorý má popruh okolo hrudníka a prenáša srdcovú frekvenciu na hodinky), ale monitorujú iba pohyb (Pico monitoruje teplotu pokožky aj polohu tela). Nesmie sa používať na diagnostiku, monitorovanie, liečbu alebo zmiernenie ochorenia, zranenia alebo postihnutia. Nemal by sa použiť ani na vyšetrenie (t.j. nájsť príčinu) fyziologického procesu (t.j. dýchanie).
Hero MD (k dispozícii iba v Európe) je lekársky certifikovaný podľa európskej smernice 93/42/EEC.

Ako sa Snuza líši od iných monitorov určených pod matrac?

Snuza je prenosná, používa vymeniteľné batérie a pripája sa na plienku vášho dieťaťa. Monitoruje dýchanie cez pohyb bruška dieťaťa a upozorní vás, ak nie je zistený žiadny pohyb. Spoločnosť Snuza predala viac ako 400 000 monitorov na celom svete a získala viac ako 1 miliardu hodín skúšaného a dôveryhodného používania.

Môžem použiť Snuza na textilné plienky?

Áno. Ak sú pletené plienky príliš hrubé na pripevnenie, Hero by mal byť bezpečne pripevnený k ochrannej vrstve plienky alebo vodotesným nohavičkám – zaistite ich pohodlné uloženie tak, aby váš monitor Snuza udržoval kontakt s telom. Možno budete musieť umiestniť monitor mierne na stranu, aby ste zabezpečili maximálny kontakt.

Môže byť Snuza použitý ak dieťa spí na brušku?

Snuza je určená na čítanie pohybov bruška vášho dieťaťa, pretože je to miesto, kde sa vyskytuje najviac pohybu. Ak vaše dieťa spí na bruchu, môže byť Snuza umiestnená na boku, ale nedoporučuje sa, pretože tam dochádza k menšiemu pohybu a mohli by ste dostávať falošné poplachy. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) radí, že na zníženie rizika SIDS je najlepšie, aby vaše dieťa spalo na chrbte.

Sú monitory Snuza vhodné pre spoločne spiace deti alebo používanie vo vozidle?

Nie. Monitory Snuza nie sú vhodné na použitie pri spoločne spiacich deťoch alebo na použitie vo vozidle. Snímače pohybu sú príliš citlivé a môžu zaznamenávať pohyb z vonkajšieho prostredia vozidla alebo spoločne spiaceho dieťaťa.

Aká je životnosť batérie monitora Snuza?

Životnosť batérie závisí výlučne od intenzity používania. Výrazne sa bude meniť v závislosti od priemerného denného používania a/alebo trvania alarmu a/alebo počtu alarmov. Zbytočné zapínanie a vypínanie tiež skracuje životnosť batérie. Ak je počet alarmov vysoký, vždy skontrolujte upevnenie na plienke.

Za bežných okolností by batéria používaná v monitore pohybu Snuza® mala vydržať až 6 mesiacov.

Ako môžem zistiť, že je batéria na mojom monitore Snuza vybitá?

Ak indikátor batérie Snuza® ukazuje, že batéria je vybitá alebo sa blíži k vybitiu (bliká na oranžovo alebo na červeno), monitor nepoužívajte, kým nevymeníte batériu.

Ako môžem vymeniť batériu svojho monitora Snuza?

Batérie používané v monitoroch pohybu Snuza® sú používateľom vymeniteľné.
Vyberte kryt batérie na spodnej strane jednotky.
Odstráňte vybitú batériu.
Vložte novú batériu a uistite sa, že polarita je správna.
Vložte kryt batérie a uistite sa, že je správne zatvorený.
Zariadenie otestujte zapnutím a uistite sa, že indikátor batérie bliká nazeleno.
Ak zariadenie začne pípať po výmene batérie, stlačte súčasne tlačidlá ON/OFF a MODE/OFF, aby ste ju vypli.

Ako zlikvidujem batérie Snuza Monitor?

Batéria sa musí zlikvidovať v súlade s právnymi predpismi vašej krajiny, ktoré upravujú likvidáciu a recykláciu batérií.

Mám viac otázok.

Kontaktujte nás „tu“.