Zřeknutí se odpovědnosti

Používání této webové stránky je výhradně na riziko uživatele.

Uživatel tímto souhlasí s tím, že právo použitelné na tyto podmínky používání, jejich výklad a jakoukoli věc nebo soudní spory v souvislosti s nimi nebo vyplývající z nich budou řízeny zákonem Jihoafrické republiky.

Tato webová stránka je vlastněna, moderovaná a udržována Jihoafrickou republikou.

Uživatelé těchto webových stránek jsou vyzýváni, aby se seznámili s právními předpisy Jihoafrické republiky v oblasti elektronické komunikace a transakcí z 25. května 2002.

Následující úkony související s touto webovou stránkou jsou výslovně zakázány:

Získání nebo pokus o získání neoprávněného přístupu na libovolnou webovou stránku nebo část této webové stránky;

Poskytování nebo pokus o poskytnutí neoprávněného nebo škodlivého kódu nebo obsahu na této webové stránce; a/nebo

Jakoukoliv změnu nebo pokus o změnu jakéhokoliv obsahu nebo jiné části této webové stránky neoprávněnými osobami.

Sledujeme stíhání a odškodnění od jakékoli osoby, která doručuje nebo se pokouší doručit libovolný destruktivní kód na tuto webovou stránku, nebo se pokusí získat neoprávněný přístup na libovolnou stránku na této webové stránce nebo její části.

Autorská práva ve všech informacích, obrázcích, zdrojových kódech a jiných originálních materiálech obsažených na webových stránkách, které nejsou přiřazeny třetí straně, jsou drženy majitelům webových stránek nebo jsou jim poskytnuty licence.

Vlastník webových stránek si v tomto ohledu uplatňuje a vyhrazuje všechna svá práva včetně morálních práv.

Hyperlinky a/nebo reklamy uvedené na této webové stránce a nasměrovány na jiné webové stránky, nebo uživatelé, jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk nebo doporučení týkajících se obsahu, vhodnosti, přesnosti nebo bezpečnosti stránek, které jsou propojeny. Tato webová stránka v žádném případě neovládá ani neupravuje obsah webových stránek nebo stránek, které jsou propojeny, a odmítá jakoukoli přímou nebo nepřímou odpovědnost, která může vzniknout z používání nebo neschopnosti používat odkaz nebo webovou stránku propojenou na stránku.