Certifikáty

Snuza je hrdým členom Združenia výrobcov produktov pre mladistvých (JPMA), ktorá je neziskovým združením a zastupuje približne 250 výrobcov, ktorí vyrábajú 95% od predpôrodných do predškolských produktov na americkom trhu.

Na Snuzu sme hrdí, pretože ponúkame vysokokvalitné detské monitory a nižšie sú uvedené všetky certifikáty, ktoré sme dosiahli, svedčiace o našej schopnosti, spoľahlivosti a prísnom dodržiavaní všetkých priemyselných noriem.

http://www.snuza.com/wp-content/uploads/2017/02/FCC2.png

Vyhlásenie o zhode FCC, označenie FCC alebo značka FCC je certifikačná značka používaná na elektronických výrobkoch vyrobených alebo predávaných v Spojených štátoch. V tomto certifikáte sa uvádza, že elektromagnetické rušenie zo zariadenia je v medziach schválených Federálnou komisiou pre komunikáciu.

http://www.snuza.com/wp-content/uploads/2017/02/CE2.png

Označenie CE je vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES. Oficiálne je „CE“ skratkou Conformité Européenne, čo znamená, že európska zhoda.

http://www.snuza.com/wp-content/uploads/2017/02/fcc-logo_black_medical.png

Značka CE0120 spĺňa smernicu 93/42/EHS o návrhu, výrobe a distribúcii zdravotníckych pomôcok v Európe.

http://www.snuza.com/wp-content/uploads/2017/02/ISO-9001.png

Snuza International (Pty) je spoločnosť certifikovaná podľa ISO 9001.

http://www.snuza.com/wp-content/uploads/2017/02/ISO-13485.png

Snuza International (Pty) Ltd je spoločnosť certifikovaná podľa ISO 13485.

http://www.snuza.com/wp-content/uploads/2017/02/ROHS.png

Výrobky Snuza vyhovujú smernici o obmedzení nebezpečných látok 2002/95/EC, (RoHS1).

http://www.snuza.com/wp-content/uploads/2017/02/TUVpsd.png

Spoločnosť Snuza International (Pty) Ltd. využíva služby spoločnosti TÜV Rheinland AG – globálneho poskytovateľa technických, bezpečnostných a certifikačných služieb.