Záruka

Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť prenosný detský monitor pohybu Snuza.

Váš monitor Snuza je dodávaný s obmedzenou zárukou 12 mesiacov.

Snuza sa zaručuje, že neobsahuje žiadne chyby materiálu a spracovania po dobu 12 mesiacov od pôvodného dátumu kúpy, ktorý je overený dokladom o predaji.

Záväzok záruky je obmedzený na bezplatnú výmenu jednotky a nezahŕňa náklady na dopravu. Záruka sa nevzťahuje na batériu, nesprávnu aplikáciu, manipuláciu, zneužitie alebo poškodenie pri preprave.

Záruka sa vzťahuje na všetky krajiny, do ktorých je tento výrobok dodávaný.

Používaním tohto produktu používateľ prijíma všetku výslednú zodpovednosť.

Vyhradzujeme si právo upraviť ustanovenia tejto záruky kedykoľvek bez upozornenia.