Riešenie problémov Snuza Pico

Nabíjanie

Stratil/a som Snuza Pico nabíjací adaptér na stenu. Môžem použiť nástenný adeptér telefónu?

Ak váš nástenný adaptér vyhovuje nasledujúcim špecifikáciám výstupu: 5V,> 200mA, potom ho môžete použiť. Ak nie, obráťte sa na miestnu predajňu a zakúpte si adaptér na stenu, ktorý je kompatibilný.

Zlomil/a som vrchný kryt nabíjacej stanice Snuza Pico. Môžem stále nabíjať Snuza Pico?

Nabíjacia stanica potrebuje uzatvárací kryt pre vyvinutie tlaku na Snuza Pico, čo umožní nabíjanie. Skúste znovu pripevniť kryt. Ak nemôžete, tak stále môžete Snuza Pico nabiť položením do nabíjacej kolísky a s použitím tlaku smerom dole na Snuza Pico až kým Snuza Pico nezobrazí režim napájania.

Kontrolka napájania nabíjačky Snuza Pico sa nezapne, keď zapojím konektor USB do nabíjacej stanice.

Uistite sa, či je konektor USB správne zasunutý do nabíjacieho puzdra a či je adaptér na stene zapojený a zapnutý.

Monitor Pico

Klipová páčka na monitore Snuza sa odpojila/stratila.

Pre znovu upevnenie klipu si prosím pozrite nasledovné video.

VIDEO

Klip je navrhnutý tak, aby bol vymeniteľný a odpojí sa pri viac ako 60 stupňovom otvorení za otváraciu pozíciu. Pri 60 stupňoch je maximálna pozícia, ale s malou silou je možné sa dostať za túto pozíciu.

Klip na Snuza Pico sa oddelil/stratil.

Odstráňte hornú páčku tak, že ju otvoríte v polohe 60 stupňov. Vezmite spodný klip a zasuňte pravý kolík do držiaka klipu v uhle 90 stupňov k Snuza Pico so zubovou stranou smerujúcou dovnútra a potom pevne potiahnite ľavú stranu, kým druhý kolík nezapadne na svoje miesto. Páčka klipu a klip na prístroji Snuza Pico boli navrhnuté tak, aby boli odnímateľné, aby bolo možné zariadenie ľahko čistiť. Ak chcete použiť svoj Snuza Pico, uistite sa, že sú oba klipy správne nasadené.

Snuza Pico padá z plienky.

Uistite sa, že tenká strana plienky je zložená cez hrubšiu časť, čo je to, na čo sa klip pripevní. Pozrite si nasledujúce video o tom, ako priložiť svoj Snuza Pico.

VIDEO

Môj Snuza Pico sa nezapína.

Resetujte Snuza Pico držaním vypínača na 10 sekúnd a potom ho uvoľnite. Keď zelené svetlo prestane blikať, pokúste sa znova zapnúť. Ak to problém neodstránilo, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníka vyplnením formulára na stránke „kontaktujte nás“.

Môj Snuza Pico indikuje poruchu systému (pípanie s nízkou frekvenciou) pri štarte.

Vynulujte zariadenie stlačením tlačidla napájania na 10 sekúnd a potom ho uvoľnite. Ak prestane blikať zelené svetlo, skúste to znova zapnúť. Ak to problém nevyriešilo, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníka vyplnením formulára na stránke „kontaktujte nás“.

Snuza Pico nezaznamenáva dýchanie môjho dieťaťa.

Ak svieti fialové svetlo a zariadenie sa nachádza v režime pozastavenia, uistite sa, že páčka klipu je správne zatvorená a nie je pozastavená prostredníctvom aplikácie.

Stratil/a som svoj Snuza Pico. Môžete mi pomôcť nájsť ho?

Ak je batéria stále nabitá a nevypli ste funkciu diaľkového zapnutia/vypnutia, mali by ste sa pripojiť k Vášmu Snuza Pico cez rozhranie. Po pripojení zapnite Snuza Pico a po 20 sekundách zaznie zvukový alarm.

Alarm falošne upozorňuje na zástavu dýchania.

Je váš softvér Snuza Pico aktuálny? (najnovšia verzia 4.109) Môžete skontrolovať, akú verziu firmvéru má Váš Snuza Pico tým, že prejdete na obrazovku nastavení príslušného zariadenia Pico v aplikácii Snuza Connect na vašom smartfóne. V systéme Android sa pozrite pod sériové číslo Snuza Pico a uvidíte číslo verzie. V systéme iOS kliknite na ikonu „i“ v pravom hornom rohu obrazovky a vyhľadajte verziu „Firmware“.

Aplikácia

Nedostal/a som registračný e-mail.

Prejdite na adresu connect.snuza.com a kliknite na Zabudnuté heslo; Zadajte svoje používateľské meno/e-mail, a ak ste tak ešte neurobili, budete vyzvaní, aby ste klikli na možnosť registrácie.

Snímanie teploty nie je správne.

Keď ste prvýkrát Snuza Pico priložili, je mierne chladnejšia ako vaše dieťa a má tendenciu znižovať teplotu pokožky okolo monitoru. Snuza Pico potrebuje aspoň 10 až 15 minút na dosiahnutie rovnakej teploty ako má pokožka dieťaťa pre presné meranie teploty.

Nedokážem pripojiť dve inteligentné zariadenia na Snuza Pico v rovnakom čase.

Bluetooth technológia umožňuje pripojiť sa iba jednému zariadeniu na Snuza Pico v jednom čase.

Môže byť opatrovateľka pripojená na môj Snuza Pico?

Áno, navštívte stránku connect.snuza.com a pozvite ju ako sekundárneho používateľa.

Nemôžem sa pripojiť k môjmu Snuza Pico.

Prosím, uistite sa v nasledovnom:
• Váš Snuza Pico je zapnutý
• Váš Snuza Pico je v dosahu
• Vaša technológia Bluetooth je aktivovaná na Vašom inteligentnom zariadení
• Ste prihlásení do aplikácie
• Pokúšate sa pripojiť k registrovanému Snuza Pico
• Ak nič nepomáha, kontaktujte nás.

Nemôžem sa prihlásiť do aplikácie.

Kliknite na tento link pre reštartovanie.

Nemôžem zaregistrovať svoj Snuza Pico.

Snuza Pico je možné zaregistrovať iba na jedno používateľské meno. Ak ste si kúpili Snuza Pico z druhej ruky, obráťte sa na predchádzajúceho majiteľa Snuza Pico a požiadajte ho, aby deaktivoval Snuza Pico prihlásením sa pomocou svojho používateľského mena na adrese connect.snuza.com a kliknutím na červené tlačidlo deaktivácie v dolnej časti strany.

Telefón

Je moje inteligentné zariadenie kompatibilné?

Minimálne požiadavky na inteligentné zariadenie:
• Bluetooth 4.0
• Zariadenia Apple:
• iOS 8.0 alebo novší
• Zariadenia s Androidom:
• Android 4.4 alebo novší

Dosah

Ako môžem zlepšiť dosah svojho Snuza Pico?

• Neumiestňujte Snuza Pico na miesto/stranu, na ktorej dieťa leží alebo sa na ňu prevaľuje. Pozícia pre najlepšie spojenie je uprostred brucha Vášho dieťaťa.
• Nemajte telefón vo vrecku. Namiesto toho ho umiestnite na nevodivý povrch.
• Skúste obmedziť počet prekážok medzi Snuza Pico a telefónom, najmä kovové prekážky.
• 2,4 GHz Wifi by mohlo narušiť pripojenie Bluetooth Snuza Pico k Vášmu inteligentnému zariadeniu. Ak používate pripojenie Wifi vo vašom dome pre pripojenie zariadení k internetu 2,4 GHz,  pokúste sa ho prepnúť na 5 GHz.

Výstrahy

Môj Snuza Pico okamžite zapne alarm pri zapnutí monitora.

Resetujte Snuza Pico podržaním tlačidla napájania na 10 sekúnd a potom ho uvoľnite. Keď zelené svetlo prestane blikať, skúste ho znova zapnúť.